Check Your English Vocabulary for Living in the UK

Sách Check Your English Vocabulary for Living in the UK nhằm vào những người học tiếng Anh muốn xây dựng vốn từ vựng trong một lĩnh vực cụ thể. Kiểm tra từ vựng của bạn để sống ở Vương quốc Anh là một tiêu đề mới trong phạm vi tập trung vào vốn từ vựng tiếng Anh hàng ngày cần thiết cho những công dân Anh và những người mà tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai muốn sống, học tập và làm việc tại Vương quốc Anh. Giống như tất cả các tiêu đề trong phạm vi Check Your English Vocabulary sẽ bao gồm các câu đố, trò chơi chữ và câu đố giúp dạy và xây dựng vốn từ vựng theo cách kích thích.

Sách Check Your English Vocabulary for Living in the UK là một tiêu đề mới trong phạm vi tập trung vào vốn từ vựng tiếng Anh hàng ngày cần thiết cho những công dân Anh và những người mà tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai muốn sống, học tập và làm việc tại Vương quốc Anh

Toàn cảnh bộ sưu tập sách Check Your English Vocabulary tuyệt vời bạn có thể xem trên thư viên 123 như:

Check Your English Vocabulary for PET 

Check Your English Vocabulary for IELTS (3rd Edition): Vocabulary wordbook

Check Your English Vocabulary for Business and Administration

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *