Cambridge English - The Official Cambridge Guide to IELTS

Đây là bộ sách chính thức đầy đủ nhất từ Cambridge, chính là cơ quan sở hữu bài thi IELTS, hướng dẫn chi tiết cách làm cho cả 4 kỹ năng của bài IELTS, kèm theo bài tập cung cấp nền tảng ngôn ngữ cần thiết và tới 8 đề thi đầy đủ kèm đáp án và giải thích. Tác giả đều là những đối tác lâu năm của NXB Cambridge, dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá năng lực Tiếng Anh, tham gia viết đề thi IELTS và các bài thi Tiếng Anh khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.