Cambridge Grammar for IELTS with answer

Bộ sách Cambridge Grammar for IELTS được Cambridge xuất bản. Cambridge ESOL cũng là cơ quan “sản xuất”, sở hữu bài thi IELTS.

Mặc dù không có một loại ngữ pháp riêng nào cho IELTS, nhưng cuốn sách này vẫn rất có ý nghĩa do lựa chọn các nội dung luyện tập ngữ pháp liên quan tới bài thi, như mô tả biểu đồ, các thì ngữ pháp thí sinh thường mắc lỗi trong bài thi nói, v.v. Sách cũng kèm theo nhiều bài kiểm tra, từ bài giúp đánh giá trình độ ban đầu, phát hiện các điểm yếu ngữ pháp tới các bài kiểm tra sự tiến bộ theo mỗi chủ đề, giúp người học xác định nhanh chóng chủ điểm cần ưu tiên, ôn tập củng cố dễ dàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.