Cambridge English - Complete IELTS Bands 4 - 5 Student's Book

Bộ sách được xây dựng công phu của Cambridge, chính là cơ quan sở hữu bài thi IELTS, dành cho người học muốn đạt điểm thi IELTS 5.0. Đây là sách học, để luyện tập thêm, download sách bài tập Workbook trên ThuVien123.com. Sử dụng chức năng tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.