Cambridge Collocation in Use Advanced (2008)

Một đặc điểm làm cho Tiếng Anh của người bản ngữ trôi chảy và tự nhiên là họ “dự trữ” trong đầu rất nhiều những cụm từ thường đi với nhau, chứ không chỉ những từ đơn lẻ. Khi giao tiếp không phải họ luôn phải vận dụng các quy tắc ngữ pháp để ghép từ nọ với từ kia, mà dùng luôn những cụm ấy trong hoàn cảnh phù hợp.

Một bạn học sinh người Việt khi muốn nói trong công việc cần “các mối quan hệ” để làm việc tốt có thể sẽ nghĩ tới “good relationships”, tức là vận dụng ngữ pháp để ghép hai từ mình biết thành một cụm danh từ theo ý muốn, nhưng nếu trong đầu bạn có sẵn cụm “network of contacts”, Tiếng Anh của bạn sẽ tự nhiên, dễ hiểu, và nói hay viết ra cũng nhanh hơn rất nhiều.
Nói như vậy không có nghĩa là người bản ngữ luôn học thuộc và luôn “bắn” ra cả loạt, ngữ pháp đương nhiên đóng vai trò rất quan trọng giúp xây dựng những câu phức tạp. Tuy nhiên, ghi nhớ những cụm từ bên cạnh những từ đơn lẻ là vô cùng quan trọng nếu muốn giao tiếp trôi chảy và tự nhiên.

Những cụm từ này gọi là collocation, chúng quan trọng tới mức các nhà xuất bản đã cho ra cả từ điển kết hợp từ, collocation dictionary, và những cuốn sách từ vựng chuyên về những cụm từ như thế này. Cambridge Collocation in Use Advanced là một cuốn sách như vậy, cung cấp các cụm từ tự nhiên thường đi với nhau, theo chủ điểm đa dạng, ở trình độ nâng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.