Business Grammar & Practice

Bussiness Grammar and Practice gồm 45 bài học, cung cấp những nội dung ngữ pháp cần thiết nhất trong giao tiếp. Mỗi bài đều có giải thích ngữ pháp một cách chi tiết cùng với các bài tập thực hành vận dụng những cấu trúc ngữ pháp đó. Nội dung chủ yếu là sử dụng các tài liệu thực (Authentic materials) bao gồm sách báo, biểu đồ, đồ thị… để qua đó giúp người học tiếp thu ngữ pháp một cách tự nhiên nhất.

Trả lời