Bridge to IELTS Pre-Intermediate-Intermediate Band 3.5 to 4.5: WorkBook

Như tên sách rất rõ ràng, dành cho người học ở trình độ 3.5-4.5 IELTS muốn nâng cao điểm số trong kỳ thi IELTS. Bộ sách từ CENGAGE và NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING, 2 tổ chức tên tuổi đã tham gia lâu năm vào lĩnh vực xuất bản sách giáo dục nói chung và học Tiếng Anh nói riêng. Đây là sách bài tập, nên sử dụng bổ trợ cho bộ Bridge to IELTS Pre-Intermediate-Intermediate Band 3.5 to 4.5: Student’s Book trên ThuVien123.com. Sử dụng chức năng tìm kiếm.

Bridge to IELTS is the first stage in helping you prepare for taking the IELTS test. It helps to improve your English language and test skills and also develop your study skills. There are carefully selected interesting topics and developed the language study step by step. There are also included revision sections to help you remember grammar and vocabulary you learned earlier.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.