a Crash course in the rules of writing – Grammar 101

Lời Nhà xuất bản:
“Hãy học ngữ pháp Tiếng Anh cùng cuốn sách thú vị này. Ngữ pháp vốn phức tạp mà nhiều cuốn sách còn làm cho chúng phức tạp hơn bằng cách trình bày nhàm chán và dài dòng, có khi giáo viên cũng chỉ biết dùng chúng làm đồ chặn cửa. Cuốn sách này thì khác, hấp dẫn, toàn diện, tập trung vào các vấn đề cơ bản của ngữ pháp Tiếng Anh. Ví dụ, bài tập, và giảng giải dễ hiểu, hấp dẫn.”

Tải trọn bộ đầy đủ dưới đây

You may also like...

Trả lời