A Book for IELTS (2nd Edition)

Tác giả rất có uy tín, McCarter. Sách gồm nội dung hướng dẫn cho cả 4 kỹ năng của bài thi: nghe, nói, đọc, và viết. Các đặc điểm nổi bật của bộ sách này bao gồm: bài luyện đọc, đáp án chi tiết, dạng bài đa dạng giúp bạn luyện tập cho Writing task 1.
Có thể sử dụng như sách giáo khoa hoặc bổ trợ cho sách giáo khoa.

The book covers the four modules of the IELTS exam: listening, reading, writing and speaking. Special features of the book are: the reading exercises, the detailed Keys for these exercises, the wide range of exercises to help you prepare for Writing Task 1, and the detailed Key for the Reading Tests.

The publication may also be used as a course book, or as a supplement to a course book.
So that you may repeat the exercises in this book, we would advise you to avoid marking the text.
This new edition incorporates the changes to the speaking module introduced in July 2001.


Tải trọn bộ đầy đủ bào gồm bài nghe Audio CD bên dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.