600 Essential Words for the TOEIC + Audio CDs – Barron’s The leader in test Preparation (3rd Edition)

Đúng như tên gọi, cuốn sách này cung cấp cho người học 600 từ thiết yếu nhất, thông dụng nhất trong bài thi TOEIC. Mỗi chương giới thiệu một chủ đề (Tổng số 50 chủ đề), từ mới đi kèm, các bài nghe và đọc sử dụng chính những từ vựng đó.

You may also like...

Trả lời