31 High-Scoring Formulas to Answer the IELTS Speaking Questions

Lời Nhà xuất bản:

“Khi nhìn lại những khi nói Tiếng Anh gần đây hay cuộc nói chuyện gần nhất với một người nước ngoài, bạn có gặp những vấn đề này không: bạn ngượng tới mức đầu óc trống rỗng? Bạn nghĩ về nhiều thứ để nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn biết câu trả lời nhưng không thể diễn đạt trôi chảy? 31 High-scoring Formulas to Answer the IELTS Speaking Questions có thể giúp thí sinh IELTS giải quyết những vấn đề này trong bài thi nói. Các công thức này được thiết kế theo các chiến lược hiệu quả để xử lý bài thi thật. Chúng bao phủ hầu như toàn bộ các chủ đề trong bài thi, nên việc nắm chắc sẽ giúp thí sinh trả lời mọi câu hỏi tự nhiên và tự tin, để đạt điểm thi cao nhất với khả năng của mình.”


Trả lời