Tuyển Tập Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 môn toán lớp 12

20 Đề thi thử 2019 môn Toán – Giải chi tiết

Mòi các bạn tham khảo, file pdf
Của các trường sau:

01. CHUYÊN HÀ TĨNH……………………………………………………..4
02. CHUYÊN VĨNH PHÚC……………………… ……………………………10
03. CỤM CHUYÊN MÔN – HẢI PHÒNG ……. ……………………..17
04. CHUYÊN HƯNG YÊN ……………………….. ……………24
05. THIỆU SƠN ……………………. …………………32
06. LÝ THÁI TỔ – BẮC NINH ………………… ……………………39
07. THOẠI NGỌC HẦU ……………………. …………………………..46
08. TRẦN PHÚ……………………. ……………………………..53
09. SỞ BÌNH PHƯỚC…………………… ……………………..61
10. LÊ QUÝ ĐÔN – LAI CHÂU ………………. …… ………………….69
11. CHUYÊN VINH – L2 ……………………….. ………………………77
12. CHUYÊN VINH – L1 …………………. ……………………..85
13. SỞ HÀ NỘI…………….. … …………………….93
14. LÊ QUÝ ĐÔN – ĐIỆN BIÊN ………………………… ………………..101
15. LƯƠNG VĂN CHÁNH – PHÚ YÊN ………. ……. ………………….108
16. HAI BÀ TRƯNG – HUẾ……………….. ………………………114
17. CỤM NAM ĐỊNH…………………. ………………………………..121
18. CHUYÊN HẠ LONG ……………………. …………………..128
19. CHUYÊN HÙNG VƯƠNG – GIA LAI……… ……………………….135
20. CHUYÊN THÁI BÌNH …………. ……………….141

các bạn xem online và tải về:


Trả lời