Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 - môn Toán (không chuyên), Trường Phổ thông năng khiếu

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10

TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU      Năm học 2018 – 2019

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 10       Môn thi: TOÁN (chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

các bạn xem online và tải về:


Trả lời