Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 3 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Trích dẫn đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 3 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội:
+ Cho hình vuông OABC có cạnh bằng 4 được chia thành hai phần bởi đường parabol (P) có đỉnh tại O. Gọi S là hình phẳng không bị gạch (như hình vẽ). Tính thể tích V của khối tròn xoay khi cho phần S quay quanh trục Ox.

+ Cho hình trụ có trục OO’ và có bán kính đáy bằng 4. Một mặt phẳng song song với trục OO’ và cách OO’ một khoảng bằng 2 cắt hình trụ theo thiết diện là một hình vuông. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng?
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABC) là một điểm nằm trên đoạn thẳng BC. Mặt phẳng (SAB) tạo với (SBC) một góc 60 độ và mặt phẳng (SAC) tạo với (SBC) một góc φ thỏa mãn cos φ = √2/4. Gọi α là góc tạo bởi SA và mặt phẳng (ABC), tính tanα.


Trả lời