Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán sở GD&ĐT Kon Tum

ThuVien123 giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán sở GD&ĐT Kon Tum, kỳ thi nhằm kiểm tra kiến thức môn Toán của học sinh khối 12 trong quá trình các em ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán năm học 2018 – 2019, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán sở GD&ĐT Kon Tum:
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): (x – 1)^2 + (y – 2)^2 + (z – 3)^2 = 4 và điểm A(1;0;0). Xét đường thẳng d đi qua A và song song với mặt phẳng (R): x + y + z – 5 = 0. Giả sử (P) và (P’) là hai mặt phẳng chứa d tiếp xúc với (S) lần lượt tại T và T’. Khi d thay đổi gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng TT’. Giá trị biểu thức M/m bằng?

+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, chọn ngẫu nhiên một điểm có hoành độ và tung độ là các số nguyên có trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 5, các điểm cùng có xác suất được chọn như nhau. Xác suất để chọn được một điểm mà khoảng cách từ điểm được chọn đến gốc tọa độ nhỏ hơn hoặc bằng 3.
+ Cho hàm số f(x) liên tục trên R và có đạo hàm f'(x) = x^2(x + 3)(x^2 + 4x + m – 1) với mọi x thuộc R. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn [-2019;2019] để hàm số g(x) = f(3 – 2x) nghịch biến trên khoảng (-∞;2)?


Trả lời