Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán trường THPT chuyên Thái Bình lần 5

Chiều Chủ Nhật, ngày 19 tháng 05 năm 2019, trường THPT chuyên Thái Bình tiếp tục tổ chức kỳ thi thử Trung học Phổ thông Quốc gia môn Toán năm học 2018 – 2019 lần thứ 5 (lần V), kỳ thi nhằm giúp học sinh khối 12 của nhà trường được thử sức và rèn luyện thường xuyên, giúp các em có một sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi chính thức THPT Quốc gia môn Toán năm 2019.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán trường THPT chuyên Thái Bình lần 5 có mã đề 132, đề có hình thức và cấu trúc khá giống với đề tham khảo THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố.

Trích dẫn đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán trường THPT chuyên Thái Bình lần 5:
+ Cho hai hàm số đa thức bậc bốn y = f(x) và y = g(x) có đồ thị như hình vẽ bên dưới, trong đó đường đậm hơn là đồ thị hàm số y = f(x). Biết rằng hai đồ thị này tiếp xúc với nhau tại điểm có hoành độ là -3 và cắt nhau tại hai điểm nữa có hoành độ lần lượt là -1 và 3. Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình f(x) ≥ g(x) + m nghiệm đúng với mọi x thuộc [-3;3].
+ Cho mặt cầu (S) có bán kính bằng 3 (m), đường kính AB. Qua A và B dựng các tia At1, Bt2 tiếp xúc với mặt cầu và vuông góc với nhau. M và N là hai điểm lần lượt di chuyển trên At1, Bt2 sao cho MN cũng tiếp xúc với (S). Biết rằng khối tứ diện ABMN có thể tích V (m3) không đổi. V thuộc khoảng nào sau đây?
+ Cho tập A = {3; 4; 5; 6}. Tìm số các số tự nhiên có bốn chữ số được thành lập từ tập A sao cho trong mỗi số tự nhiên đó, hai chữ số 3 và 4 mỗi chữ số có mặt nhiều nhất 2 lần, còn hai chữ số 5 và 6 mỗi chữ số có mặt không quá 1 lần.

Trả lời