Đề thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán - Chuyên Đại học Vinh lần 3

Đề thi thử môn Toán 2019 chuyên Đại học Vinh – lần 3

Tài liệu tổng hợp và phân loại các câu hỏi trắc nghiệm trong   thành các chủ đề nhằm giúp các em học sinh dễ dàng trong việc ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, các câu hỏi đều có đáp án và lời giải chi tiết.

Các chủ đề trong tài liệu bao gồm:
+ Chủ đề 1. Ứng dụng đạo hàm – Khảo sát hàm số.
+ Chủ đề 2. Hàm số lũy thừa – mũ – logarit.
+ Chủ đề 3. Nguyên hàm – Tích phân.
+ Chủ đề 4. Số phức.
+ Chủ đề 5. Tổ hợp – Xác suất – Nhị thức Niutơn.
+ Chủ đề 6. Giới hạn dãy số.
+ Chủ đề 7. Góc – Khoảng cách.
+ Chủ đề 8. Khối đa diện – Khối tròn xoay.
+ Chủ đề 9. Tọa độ trong không gian Oxyz.


file PDF


Trả lời