Đề thi HK2 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 – trường THPT Kim Liên

Đề thi HK2 Toán 12 – Kim Liên – Hà Nội – 2018

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Kim Liên – Hà Nội mã đề 001 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong khoảng thời gian 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 27/04/2018 nhằm đánh giá chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 12 trong giai đoạn HK2, kiến thức được kiểm tra rơi vào các nội dung: nguyên hàm, tích phân, số phức, hình học tọa độ không gian Oxyz và các bài toán liên quan đến các nội dung kiến thức trên,


Trả lời