Đề thi môn Toán TPHCM vào lớp 10 năm 2019

Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm học 2019 – 2020 của Ban chuyên môn ThuVien123 được cập nhật vào sáng 3/6/2019.

Đề thi môn Toán TPHCM vào lớp 10 năm 2019

Đáp án

Trả lời