Yếu Quyết Thực Hành Nhĩ Châm Tập 1

Cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức về phương pháp tìm huyệt và châm thuật của nhĩ châm, chẩn bệnh trên loa tai, lý thuyết cơ bản của nhĩ châm, công năng của các huyệt thường dùng, các thao tác, những điều cần lưu ý,...

Trả lời