Xoa Bóp Trị 38 Bệnh

“Sinh, bệnh, lão, tử” quy luật tự nhiên không tránh khỏi Tuy nhiên, thường xuyên rèn luyện, lao động chân tay vừa sức lúc mạnh khỏe, có ý thức sức khỏe thân, hiểu tự chữa được bệnh “trái gió, trở trời” cần thiết Kinh nghiệm bảo vệ sức khỏe chữa bệnh người xoa mênh mông như biển rộng. Chúng tôi cố gắng sưu tầm, tập hợp vào sách 38 bệnh thông thường cách chữa bệnh người nhiều tuổi, mong giúp độc giả tỉnh táo suy nghĩ, mạnh dạn áp dụng tự chữa phòng bệnh kịp thời, sống vui vẻ, khỏe, hạnh phúc.

Trả lời