Trật Đả Cốt Khoa (phương pháp điều trị bong gân, trật khớp, gãy xương)

Phương pháp điều trị:

Bong Gân, Trật khớp, Gãy xương

Mục lục:

Phần 1 - Khái lược về bộ xương người

Phần 2 - Điều trị bong gân

Phần 3 - Điều trị gãy xương

Phần 4 - Điều trị trật khớp (sai khớp)

Phần phụ lục:

Vài toa thuốc bổ gân xương phòng bong gân trật khớp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.