Thời Bấm Huyệt – Châm Cứu Học

Cuốn THỜI BẤM HUYỆT – CHÂM CỨU HỌC là các phương pháp điều trị bệnh bằng cách tác vào huyệt dựa trên cấu trúc thời gian của các nhịp sinh học của tuần hoàn “ khí huyết “ trong các kinh mạch, tạng phủ của cơ thể. DAY, BẤM HUYỆT là 1 hình thức CHỈ CHÂM ( dùng ngón tay tác động vào huyệt thay kim châm vào huyệt).

Các thủ thuật tác động vào huyệt bằng tay như BẤM, ẤN, ĐIỂM DAY…vừa bao gồm được một số ưu điểm của XOA BÓP, vừa bao gồm đọc một số ưu điểm của CHÂM CỨU, nó mang tính cách một phương pháp điều trị tự nhiên, dễ làm, người bệnh có thể học và tự làm, tùy theo sức chịu đựng của mình…Nhất là hiện nay trong lúc bệnh SIDA đang có nguy cơ lan tràn thì phương pháp này rất được hoan nghênh.

You may also like...

Trả lời