Kim Quỹ Ngọc Hàm Kinh

Kim quỹ ngọc hàm kinh là một loại sách cổ điển trong y tịch của nền y học cổ truyền, là khuôn phép điển hình trong việc trị liệu tạp bệnh thời cổ đại. Toàn bộ gồm 25 thiên. Thiên thứ nhất tương đương với tổng luận toàn bộ sách và xem như những chỉ thị có tính nguyên tắc về các phương diện bệnh nhân, bệnh cơ, chuẩn đoán trị liệu và dự phòng đối với tạp bệnh.Từ thiên 2 đến thiên 17 thuộc tật bệnh phạm vi nội khoa. Thiên 19 có vài loại bệnh không tiện cho vào các thiên trên. Thiên 20 đến 22 chuyên luận về tật bệnh của phụ khoa, sản khoa. Cuối cùng còn 3 thiên nói về các phương tạp liệu và các thực vật cấm kỵ (3 thiên này các sách sau này không chép lại)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.