Hình Thần Trang Công Của Phái Trí Năng Công

Trí năng công là một phái khí công có tiếng ở Trung Quốc, do tiên sinh Bàng Hạc Minh sáng tạo. Trải qua hàng chục năm luyện công, qua sự dạy dỗ của 10 vị lão sư cao thâm ông đã tích lũy được một công phu khác thườn, và một vốn kiến thức sâu sắc, rộng lớn gồm cả Nho, Y, Phật, Lão. 

Nó được Bàng tiên sinh lý giải một cách rành mạch, dễ hiểu bằng một thứ ngôn ngữ hiện đại, khoa học. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến cho hàng triệu người yêu thích khí công ở tất cả các tỉnh, thành phố ở Trung Quốc tập luyện. Với Trí công năng, nhiều người đã đạt được những kỳ tích! Xuất hiện công năng đặc dị! Bàng Hạc Minh đã được ghi tên trong từ điển khí công Trung Quốc. 

Trả lời