12 Thủ Điểm Huyệt Khí Công Phòng Và Chữa Bệnh

Cuốn sách “12 thủ điểm huyệt khí công phòng và chữa bệnh” có kết cấu nội dung gồm 6 chương, nội dung tài liệu trình bày về cơ sở lý luận và tác dụng của khí công, 12 thủ điểm huyệt khí công, tam tự thổ nạp công, sơ đồ các huyệt vị,… Với các bạn chuyên ngành Y dược thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Trả lời