Tôi Học Khoa Châm Cứu

Với 200 trang chép tay, dầy đặc những dòng chữ li ti trên nhiều loại giấy, mực khác nhau, người thầy thuốc châm cứu cũng là người chiến sĩ cách mạng tên Nguyễn Văn Sắng, tự Thanh Liêm, quê quán ở xã Bình Chuẩn, Thuận An, Sông Bé đã lao động thật sự và nghiêm túc hoàn thành tập di cảo này ngay trong nhà tù.Đọc lại từng chương, chúng ta sẽ rất xúc động đối với tâm huyết của người viết trong việc giới thiệu kinh nghiệm chữa bệnh bằng châm cứu; nổi bật nhất vẫn là tấm lòng nhân hậu đối với nhân dân, tinh thần lạc quan cách mạng của người chiến sĩ khi lâm cảnh tù đày. Bằng một vài cây kim may, thầy Sáng đã ngày ngày chữa bệnh cho những bạn tù cùng cảnh ngộ và xem đó là nỗi vui sướng của chính mình.

Trả lời