QUY ĐỊNH ĐĂNG BÀI

I. QUY ĐỊNH CHUNG.

 • Ảnh tải lên website phải rõ, đẹp, dung lượng <70kb (nếu >70kb thì đổi ảnh thành dạng .jpg hoặc nén ảnh lại, có thể nén online trên các website)
 • Hình ảnh không được chứa bất kỳ đường link hoặc tên website khác (trừ thuvien123.com).
 • Chỉ được đăng bài theo đúng chuyên mục đã đăng ký với admin.
 • Nội dung không được chứa bất kỳ đường dẫn (link) điều hướng đến website khác. Ngoại trừ các đường link liên kết nội bộ thuvien123.com drive.google.com
 • Bài sau khi hoàn thiện phải “Lưu vào danh sách Chờ duyệt”.
 • Bài chưa hoàn thiện có thể lưu nháp.
 • Bài đăng sai quy định sẽ bị chuyển vào thùng rác chờ chỉnh sửa.

II. QUY ĐỊNH ĐĂNG BÀI DẠNG XEM ONLINE TRÊN WEB.
1. Tiêu đề:
Tên bài viết.
2. Nội dung:

 • Trình bày rõ ràng, làm cho người xem dễ hiểu và thoải mái khi xem bài viết của mình.
 • Nội dung bài đăng phải chất lượng, có khả năng thu hút được người xem.
 • Nội dung phải đúng với tiêu đề và phù hợp với chuyên mục.
 • Hình ảnh minh họa phải có ý nghĩa và liên quan đến nội dung bài viết.

3. Chuyên mục: Chọn đúng chuyên mục cho bài viết của mình đã đăng ký.

4. Tag (thẻ):
– Không tạo Tag giống tên chuyên mục/tiêu đề.
– Không tạo các tag có nội dung tương tự. Vd: tiếng anh, tiếng anh online.
– Chỉ sử dụng các từ có nghĩa phù hợp từ khoá tìm kiếm.
– Tối đa 3 tag/bài.

5. Hình đại diện: Phải có ý nghĩa và liên quan đến bài viết.

6. Phần tóm tắt: Mô tả/giới thiệu ngắn gọn bài viết của mình. Tối đa 50 chữ.

III. QUY ĐỊNH ĐĂNG BÀI DẠNG DOWNLOAD TÀI LIỆU.

1. Tiêu đề:
Chính xác với tên tài liệu đính kèm tải về bao gồm cả tiếng việt và tiếng anh (nếu có). Có thể Dùng dấu gạch nối “-“ hoặc ngoặc đơn để phân tách.
Vd: Dare to dream – Dám ước mơ; hoặc Dare to dream (Dám ước mơ)
2. Nội dung:
Phải bao gồm:
– Tên tác giả/người dịch.
– Nhà xuất bản/Nơi phát hành
– Năm xuất bản/tái bản/phiên bản/xuất bản lần mấy (nếu có)
– Giới thiệu tài liệu. (Mô tả nội dung tài liệu, có thể copy nội dung trong tài liệu như phần mở đầu, lời giới thiệu, mục mục,…) 

3. Hình ảnh minh họa/hình đại điện: Là ảnh bìa của tài liệu.
4. Nút download: nền xanh dương nhạt, chữ trắng. Link tải tài liệu là link googledrive hoặc onedrive do admin cung cấp.
5. Chuyên mục: chọn đúng chuyên mục cho bài viết của mình đã đăng ký.
6. Thẻ (Tag):
– Không tạo Tag giống tên chuyên mục/tiêu đề.
– Không tạo các tag có nội dung tương tự. Vd: tiếng anh, tiếng anh online.
– Chỉ sử dụng các từ có nghĩa phù hợp từ khoá tìm kiếm.
– Tối đa 4 tag/bài.
7. Phần tóm tắt: Mô tả/giới thiệu ngắn gọn bài viết của mình. Tối đa 40 chữ.


* Mọi vướng mắc liên hệ để được hướng dẫn và hỗ trợ:

Email: mail.thuvien123.com@gmail.com

Page Facebook: “Tuổi Học Trò Club” hoặc ThuVien123.com