LÝ THUYẾT MÔN VĂN LỚP 8

TUẦN 1

BÀI 1. Soạn bài Tôi đi học siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Thanh Tịnh

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Tôi đi học

BÀI 4. Phân tích tác phẩm Tôi đi học

BÀI 5. Dàn ý chứng minh truyện ngắn Tôi đi học giàu chất thơ

BÀI 6. Soạn bài Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ siêu ngắn

BÀI 7. Lý thuyết về Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

BÀI 8. Soạn bài Tính thống nhất về chủ đề của văn bản siêu ngắn

BÀI 9. Lý thuyết về Tính thống nhất về chủ đề của văn bản


TUẦN 2

BÀI 1. Soạn bài Trong lòng mẹ siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Nguyên Hồng

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Trong lòng mẹ

BÀI 4. Phân tích nhân vật bé Hồng trong tác phẩm Trong lòng mẹ

BÀI 5. Cảm nhận về tình mẫu tử trong tác phẩm Trong lòng mẹ

BÀI 6. Soạn bài Trường từ vựng siêu ngắn

BÀI 7. Lý thuyết về Trường từ vựng

BÀI 8. Soạn bài Bố cục của văn bản siêu ngắn

BÀI 9. Lý thuyết về Bố cục của văn bản


TUẦN 3

BÀI 1. Soạn bài Tức nước vỡ bờ siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Ngô Tất Tố

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Tức nước vỡ bờ

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Tức nước vỡ bờ

BÀI 5. Cảm nghĩ về nhân vật chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ

BÀI 6. Phân tích giá trị nghệ thuật trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ

BÀI 7. Soạn bài Xây dựng đoạn văn trong văn bản siêu ngắn

BÀI 8. Lý thuyết về Xây dựng đoạn văn trong văn bản

BÀI 9. Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 siêu ngắn

BÀI 10. Bài viết chi tiết 3 đề bài tập làm văn số 1


TUẦN 4

BÀI 1. Soạn bài Lão Hạc siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét cơ bản về tác giả Nam Cao

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Lão Hạc

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Lão Hạc

BÀI 5. Phân tích nhân vật Lão Hạc

BÀI 6. Phân tích chi tiết nhân vật Ông giáo

BÀI 7. Phân tích giá trị nhân đạo của tác phẩm Lão Hạc

BÀI 8. Qua haivăn bản Tức nước vỡ bờ và Lão Hạc, chứng minh rằng: dù gặp nhiều đau khổ bất hạnh, người nông dân trước Cách mạng tháng Tám vẫn giữ trọn những phẩm chất tốt đẹp của mình.


TUẦN 5

BÀI 1. Soạn bài Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội siêu ngắn

BÀI 2. Lý thuyết về Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

BÀI 3. Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự siêu ngắn

BÀI 4. Lý thuyết về Tóm tắt văn bản tự sự

BÀI 5. Soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự


TUẦN 6

BÀI 1. Soạn bài Cô bé bán diêm siêu ngắn

BÀI 2. Tác giả An-đéc-xen

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Cô bé bán diêm

BÀI 4. Cảm nghĩ về truyện Cô bé bán diêm

BÀI 5. Soạn bài Trợ từ, thán từ siêu ngắn

BÀI 6. Lý thuyết về Trợ từ, thán từ

BÀI 7. Soạn bài Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự siêu ngắn

BÀI 8. Lý thuyết Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự


TUẦN 7

BÀI 1. Soạn bài Đánh nhau với cối xay gió siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét cơ bản về tác giả Xéc-van-téc

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Đánh nhau với cối xay gió

BÀI 4. Phân tích chi tiết nhân vật Đôn-ki-hô-tê

BÀI 5. Phân tích chi tiết cảnh đánh nhau với cối xay gió trong tác phẩm Đánh nhau với cối xay gió

BÀI 6. Soạn bài Tình thái từ siêu ngắn

BÀI 7. Lý thuyết về Tình thái từ

BÀI 8. Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm siêu ngắn

BÀI 9. Soạn bài Từ tượng hình, từ tượng thanh siêu ngắn

BÀI 10. Lý thuyết về Từ tượng hình, từ tượng thanh

BÀI 11. Soạn bài Liên kết các đoạn văn trong văn bản siêu ngắn

BÀI 12. Lý thuyết về Liên kết các đoạn văn trong văn bản


TUẦN 8

BÀI 1. Soạn bài Chiếc lá cuối cùng siêu ngắn

BÀI 2. Tác giả O Hen-ri

BÀI 3. Tìm hiểu chung về đoạn trích Chiếc lá cuối cùng

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Chiếc lá cuối cùng

BÀI 5. Phân tích chi tiết nhân vật cụ Bơ – men

BÀI 6. Phân tích tình người bao la trong Chiếc lá cuối cùng

BÀI 7. Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) siêu ngắn

BÀI 8. Soạn bài Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm siêu ngắn

BÀI 9. Lý thuyết về Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

TUẦN 9

BÀI 1. Soạn bài Hai cây phong siêu ngắn

BÀI 2. Tác giả Ai-ma-tốp

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Hai cây phong

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Hai cây phong

BÀI 5. Phân tích hình ảnh hai cây phong

BÀI 6. Soạn bài Nói quá siêu ngắn

BÀI 7. Lý thuyết về Nói quá

BÀI 8. Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 siêu ngắn

BÀI 9. Bài viết chi tiết 4 đề bài làm văn số 2


TUẦN 10

BÀI 1. Soạn bài Ôn tập truyện kí Việt Nam siêu ngắn

BÀI 2. Soạn bài Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 siêu ngắn

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000

BÀI 4. Phân tích tác phẩm Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000

BÀI 5. Soạn bài Nói giảm nói tránh siêu ngắn

BÀI 6. Lý thuyết về Nói giảm nói tránh

BÀI 7. Soạn bài Luyện nói: kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm siêu ngắn


TUẦN 11

BÀI 1. Soạn bài Câu ghép siêu ngắn

BÀI 2. Lý thuyết về Câu ghép

BÀI 3. Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh siêu ngắn

BÀI 4. Lý thuyết về văn bản thuyết minh


TUẦN 12

BÀI 1. Soạn bài Ôn dịch, thuốc lá siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về tác phẩm Ôn dịch, thuốc lá

BÀI 3. Soạn bài Câu ghép (tiếp theo) siêu ngắn

BÀI 4. Lý thuyết về Câu ghép (tiếp theo)

BÀI 5. Soạn bài Phương pháp thuyết minh siêu ngắn

BÀI 6. Lý thuyết về Phương pháp thuyết minh

BÀI 7. Phân tích chi tiết tác phẩm Ôn dịch thuốc lá


TUẦN 13

BÀI 1. Soạn bài Bài toán dân số siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về tác phẩm Bài toán dân số

BÀI 3. Phân tích chi tiết tác phẩm Bài toán dân số

BÀI 4. Vấn đề dân số đã được thể hiện thế nào trong Bài toán dân số của Thái An?

BÀI 5. Soạn bài Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm siêu ngắn

BÀI 6. Lý thuyết về Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

BÀI 7. Soạn bài Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh siêu ngắn

BÀI 8. Lý thuyết về Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh


TUẦN 14

BÀI 1. Soạn bài Chương trình địa phương (phần Văn) siêu ngắn

BÀI 2. Soạn bài Dấu ngoặc kép siêu ngắn

BÀI 3. Lý thuyết về Dấu ngoặc kép

BÀI 4. Soạn bài Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng

BÀI 5. Soạn bài Viết bài tập làm văn số 3 siêu ngắn

BÀI 6. Bài viết chi tiết 4 đề bài tập làm văn số 3


TUẦN 15

BÀI 1. Soạn bài Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác siêu ngắn

BÀI 2. Tác giả Phan Bội Châu

BÀI 3. Phân tích tác phẩm Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

BÀI 4. Tìm hiểu chung về tác phẩm Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

BÀI 5. Soạn bài Đập đá ở Côn Lôn siêu ngắn

BÀI 6. Tác giả Phan Châu Trinh

BÀI 7. Tìm hiểu chung về tác phẩm Đập đá ở Côn Lôn

BÀI 8. Phân tích chi tiết hình tượng người chiến sĩ cách mạng trong tác phẩm Đập đá ở Côn Lôn

BÀI 9. Soạn bài Ôn luyện về dấu câu siêu ngắn

BÀI 10. Soạn bài Thuyết minh về một thể loại văn học siêu ngắn

BÀI 11. Lý thuyết về Thuyết minh về một thể loại văn học


TUẦN 16

BÀI 1. Soạn bài Muốn làm thằng cuội siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Tản Đà

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Muốn làm thằng cuội

BÀI 4. Phân tích chi tiết bài thơ Muốn làm thằng cuội

BÀI 5. Phân tích cái ngông của Tản Đà qua bài thơ Muốn làm thằng cuội

BÀI 6. Soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt siêu ngắn


TUẦN 17

BÀI 1. Soạn bài Hai chữ nước nhà siêu ngắn

BÀI 2. Tác giả Trần Tuấn Khải

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Hai chữ nước nhà

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Hai chữ nước nhà

BÀI 5. Soạn bài Hoạt động làm văn: Làm thơ 7 chữ siêu ngắn

BÀI 6. Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I siêu ngắn

5 Responses

 1. Trương Thị Hồng Ly viết:

  Thiếu chương trình học kì II

 2. Trương Thị Hồng Ly viết:

  Tiêu đề bài 8 tuần 4 thiếu dấu cách -> BÀI 8. Qua haivăn

 3. Trương Thị Hồng Ly viết:

  Tuần 12 không có bài phân tích chi tiết Ôn dịch, thuốc lá

 4. Trương Thị Hồng Ly viết:

  Tuần 14 bài phân tích Vào nhà ngục.. trước bài tìm hiểu chung

Trả lời