LÝ THUYẾT MÔN VĂN LỚP 7

TUẦN 1

BÀI 1. Soạn bài Cổng trường mở ra siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về tác phẩm Cổng trường mở ra

BÀI 3. Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm Cổng trường mở ra

BÀI 4. Soạn bài Mẹ tôi siêu ngắn

BÀI 5. Vài nét về tác giả Ét-môn-đô A-mi-xi

BÀI 6. Tìm hiểu chung về tác phẩm Mẹ tôi

BÀI 7. Phân tích chi tiết tác phẩm Mẹ tôi

BÀI 8. Phân tích hình ảnh người mẹ trong tác phẩm Mẹ tôi

BÀI 9. Soạn bài Từ ghép siêu ngắn

BÀI 10. Lý thuyết về Từ ghép

BÀI 11. Soạn bài Liên kết trong văn bản siêu ngắn

BÀI 12. Lý thuyết về Liên kết trong văn bản


TUẦN 2

BÀI 1. Soạn bài Cuộc chia tay của những con búp bê siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Khánh Hoài

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Cuộc chia tay của những con búp bê

BÀI 4. Phân tích nhân vật Thành và Thủy trong tác phẩm Cuộc chia tay của những con búp bê

BÀI 5. Phân tích chi tiết tác phẩm Cuộc chia tay của những con búp bê

BÀI 6. Soạn bài Bố cục trong văn bản siêu ngắn

BÀI 7. Lý thuyết về Bố cục trong văn bản

BÀI 8. Soạn bài Mạch lạc trong văn bản siêu ngắn

BÀI 9. Lý thuyết về Mạch lạc trong văn bản


TUẦN 3

BÀI 1. Soạn bài Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về Ca dao, dân ca

BÀI 3. Phân tích chi tiết Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

BÀI 4. Soạn bài Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người siêu ngắn

BÀI 5. Tìm hiểu chung về Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người

BÀI 6. Phân tích chi tiết Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người

BÀI 7. Soạn bài Từ láy siêu ngắn

BÀI 8. Lý thuyết về Từ láy

BÀI 9. Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 siêu ngắn

BÀI 10. Bài viết chi tiết 4 đề bài tập làm văn số 1

BÀI 11. Soạn bài Quá trình tạo lập văn bản siêu ngắn

BÀI 12. Lý thuyết về Quá trình tạo lập văn bản


TUẦN 4

BÀI 1. Soạn bài Những câu hát than thân siêu ngắn

BÀI 2. Phân tích chi tiết Những câu hát than thân

BÀI 3. Tìm hiểu chung về Những câu hát than thân

BÀI 4. Soạn bài Những câu hát châm biếm siêu ngắn

BÀI 5. Phân tích chi tiết Những câu hát châm biếm

BÀI 6. Tìm hiểu chung về Những câu hát châm biếm

BÀI 7. Soạn bài Đại từ siêu ngắn

BÀI 8. Lý thuyết về Đại từ

BÀI 9. Soạn bài Luyện tập tạo lập văn bản siêu ngắn


TUẦN 5

BÀI 1. Soạn bài Sông núi nước Nam siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Lí Thường Kiệt

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Sông núi nước Nam

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Sông núi nước Nam

BÀI 5. Tinh thần yêu nước trong tác phẩm Sông núi nước Nam

BÀI 6. Soạn bài Phò giá về kinh siêu ngắn

BÀI 7. Vài nét về tác giả Trần Quang Khải

BÀI 8. Tìm hiểu chung về tác phẩm Phò giá về kinh

BÀI 9. Phân tích chi tiết tác phẩm Phò giá về kinh

BÀI 10. Tinh thần yêu nước trong tác phẩm Phò giá về kinh

BÀI 11. Soạn bài Từ Hán Việt siêu ngắn

BÀI 12. Lý thuyết về Từ Hán Việt

BÀI 13. Soạn bài Tìm hiểu chung về văn biểu cảm siêu ngắn

BÀI 14. Lý thuyết về Tìm hiểu chung về văn biểu cảm


TUẦN 6

BÀI 1. Soạn bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra siêu ngắn

BÀI 2. Tác giả Trần Nhân Tông

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

BÀI 5. Vẻ đẹp của thiên nhiên trong Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

BÀI 6. Soạn bài Bài ca Côn Sơn siêu ngắn

BÀI 7. Tác giả Nguyễn Trãi

BÀI 8. Tìm hiểu chung về tác phẩm Bài ca Côn Sơn

BÀI 9. Phân tích chi tiết tác phẩm Bài ca Côn Sơn

BÀI 10. Phân tích nhân vật “ta” trong tác phẩm Bài ca Côn Sơn

BÀI 11. Soạn bài Từ Hán Việt (tiếp theo) siêu ngắn

BÀI 12. Lý thuyết về Từ Hán Việt (tiếp theo)

BÀI 13. Soạn bài Đặc điểm của văn biểu cảm siêu ngắn

BÀI 14. Lý thuyết về Đặc điểm của văn biểu cảm

BÀI 15. Soạn bài Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm siêu ngắn

BÀI 16. Lý thuyết Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm


TUẦN 7

BÀI 1. Soạn bài Sau phút chia ly siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét cơ bản về tác giả Đặng Trần Côn

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Sau phút chia ly

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Sau phút chia ly

BÀI 5. Phân tích nỗi sầu chia ly của người vợ trong tác phẩm Sau phút chia ly

BÀI 6. Phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo trong tác phẩm Sau phút chia ly

BÀI 7. Soạn bài Bánh trôi nước siêu ngắn

BÀI 8. Vài nét cơ bản về tác giả Hồ Xuân Hương

BÀI 9. Tìm hiểu chung về tác phẩm Bánh trôi nước

BÀI 10. Phân tích chi tiết tác phẩm Bánh trôi nước

BÀI 11. Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Bánh trôi nước

BÀI 12. Vấn đề người phụ nữ trong tác phẩm Bánh trôi nước

BÀI 13. Soạn bài Quan hệ từ siêu ngắn

BÀI 14. Lý thuyết về Quan hệ từ

BÀI 15. Soạn bài Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm siêu ngắn

TUẦN 8

BÀI 1. Tác giả Bà Huyện Thanh Quan

BÀI 2. Soạn bài Qua đèo ngang siêu ngắn

BÀI 3. Tìm hiểu chung về đoạn trích Qua đèo ngang

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Qua đèo ngang

BÀI 5. Soạn bài Bạn đến chơi nhà siêu ngắn

BÀI 6. Tác giả Nguyễn Khuyến

BÀI 7. Tìm hiểu chung về đoạn trích Bạn đến chơi nhà

BÀI 8. Phân tích chi tiết tác phẩm Bạn đến chơi nhà

BÀI 9. Phân tích tình bạn của tác giả trong tác phẩm Bạn đến chơi nhà

BÀI 10. Soạn bài Chữa lỗi về quan hệ từ siêu ngắn

BÀI 11. Lý thuyết Chữa lỗi về quan hệ từ

BÀI 12. Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 siêu ngắn

BÀI 13. Bài viết chi tiết bài tập làm văn số 2


TUẦN 9

BÀI 1. Soạn bài Xa ngắm thác núi Lư siêu ngắn

BÀI 2. Tác giả Lí Bạch

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Xa ngắm thác núi Lư

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Xa ngắm thác núi Lư

BÀI 5. Soạn bài Từ đồng nghĩa siêu ngắn

BÀI 6. Lý thuyết về Từ đồng nghĩa

BÀI 7. Soạn bài Cách lập ý của bài văn biểu cảm siêu ngắn

BÀI 8. Lý thuyết về Cách lập ý của bài văn biểu cảm


TUẦN 10

BÀI 1. Soạn bài Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về tác phẩm Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

BÀI 3. Phân tích chi tiết tác phẩm Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

BÀI 4. Soạn bài Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê siêu ngắn

BÀI 5. Vài nét về tác giả Hạ Chi Trương

BÀI 6. Tìm hiểu chung về tác phẩm Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê

BÀI 7. Phân tích chi tiết tác phẩm Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê

BÀI 8. Soạn bài Từ trái nghĩa siêu ngắn

BÀI 9. Lý thuyết về Từ trái nghĩa

BÀI 10. Soạn bài Luyện nói văn biểu cảm về sự vật, con người siêu ngắn


TUẦN 11

BÀI 1. Soạn bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Đỗ Phủ

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

BÀI 5. Soạn bài Từ đồng âm siêu ngắn

BÀI 6. Lý thuyết về Từ đồng âm

BÀI 7. Soạn bài Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm siêu ngắn

BÀI 8. Lý thuyết về Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm


TUẦN 12

BÀI 1. Soạn bài Cảnh khuya – Rằm tháng giêng siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Hồ Chí Minh

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Cảnh khuya

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Cảnh khuya

BÀI 5. Tìm hiểu chung về tác phẩm Rằm tháng giêng

BÀI 6. Phân tích chi tiết tác phẩm Rằm tháng giêng

BÀI 7. Soạn bài Thành ngữ siêu ngắn

BÀI 8. Lý thuyết về Thành ngữ

BÀI 9. Soạn bài Viết bài tập làm văn số 3 siêu ngắn

BÀI 10. Bài viết chi tiết bài tập làm văn số 3

BÀI 11. Soạn bài Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học siêu ngắn

BÀI 12. Lý thuyết về Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học


TUẦN 13

BÀI 1. Soạn bài Tiếng gà trưa siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Xuân Quỳnh

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Tiếng gà trưa

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Tiếng gà trưa

BÀI 5. Cảm nghĩ về tình bà cháu trong Tiếng gà trưa

BÀI 6. Soạn bài Điệp ngữ siêu ngắn

BÀI 7. Lý thuyết về Điệp ngữ

BÀI 8. Soạn bài Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học siêu ngắn

BÀI 9. Soạn bài Làm thơ lục bát siêu ngắn

BÀI 10. Lý thuyết về Làm thơ lục bát


TUẦN 14

BÀI 1. Soạn bài Một thứ quà của lúa non: cốm siêu ngắn

BÀI 2. Tác giả Thạch Lam

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Một thứ quà của lúa non: cốm

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Một thứ quà của lúa non: cốm

BÀI 5. Soạn bài Chơi chữ siêu ngắn

BÀI 6. Lý thuyết về Chơi chữ

BÀI 7. Soạn bài Chuẩn mực sử dụng từ siêu ngắn

BÀI 8. Lý thuyết về Chuẩn mực sử dụng từ

BÀI 9. Soạn bài Ôn tập văn biểu cảm siêu ngắn


TUẦN 15

BÀI 1. Soạn bài Sài Gòn tôi yêu siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về tác phẩm Sài Gòn tôi yêu

BÀI 3. Phân tích chi tiết tác phẩm Sài Gòn tôi yêu

BÀI 4. Soạn bài Mùa xuân của tôi siêu ngắn

BÀI 5. Tác giả Vũ Bằng

BÀI 6. Tìm hiểu chung về tác phẩm Mùa xuân của tôi

BÀI 7. Phân tích chi tiết tác phẩm Mùa xuân của tôi


TUẦN 16

BÀI 1. Soạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình siêu ngắn

BÀI 2. Lý thuyết về tác phẩm trữ tình

BÀI 3. Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt siêu ngắn

BÀI 4. Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 siêu ngắn


TUẦN 17

BÀI 1. Soạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) siêu ngắn

BÀI 2. Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) siêu ngắn

BÀI 3. Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) siêu ngắn

1 Response

  1. Trương Thị Hồng Ly viết:

    Thiếu chương trình học kì II

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *