LÝ THUYẾT MÔN VĂN LỚP 6

TUẦN 1

BÀI 1. Soạn bài Con rồng cháu tiên siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về thể loại truyền thuyết

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Con rồng cháu tiên

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Con rồng cháu tiên

BÀI 5. Đóng vai nhân vật Lạc Long Quân kể lại truyện Con rồng cháu tiên

BÀI 6. Đóng vai nhân vật Âu Cơ kể lại truyện Con rồng cháu tiên

BÀI 7. Soạn bài Bánh chưng bánh giầy siêu ngắn

BÀI 8. Tìm hiểu chung về tác phẩm Bánh chưng bánh giầy

BÀI 9. Phân tích chi tiết tác phẩm Bánh chưng bánh giầy

BÀI 10. Đóng vai nhân vật Lang Liêu kể lại truyện Bánh chưng bánh giầy

BÀI 11. Soạn bài Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt siêu ngắn

BÀI 12. Lý thuyết về Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt

BÀI 13. Soạn bài Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt siêu ngắn

BÀI 14. Lý thuyết về Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt


TUẦN 2

BÀI 1. Soạn bài Thánh Gióng siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về tác phẩm Thánh Gióng

BÀI 3. Phân tích chi tiết tác phẩm Thánh Gióng

BÀI 4. Cảm nghĩ về nhân vật Thánh Gióng

BÀI 5. Đóng vai Thánh Gióng kể lại câu chuyện của mình sau khi đánh đuổi giặc Ân

BÀI 6. Soạn bài Từ mượn siêu ngắn

BÀI 7. Lý thuyết về Từ mượn

BÀI 8. Soạn bài Tìm hiểu chung về văn tự sự siêu ngắn

BÀI 9. Lý thuyết về Tìm hiểu chung về văn tự sự


TUẦN 3

BÀI 1. Soạn bài Sơn Tinh, Thủy Tinh siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về Sơn Tinh, Thủy Tinh

BÀI 3. Phân tích chi tiết Sơn Tinh, Thủy Tinh

BÀI 4. Đóng vai Sơn Tinh kể lại truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh

BÀI 5. Soạn bài Nghĩa của từ siêu ngắn

BÀI 6. Lý thuyết về Nghĩa của từ

BÀI 7. Soạn bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự siêu ngắn

BÀI 8. Lý thuyết về Sự việc và nhân vật trong văn tự sự


TUẦN 4

BÀI 1. Soạn bài Sự tích Hồ Gươm siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về Sự tích Hồ Gươm

BÀI 3. Phân tích chi tiết Sự tích Hồ Gươm

BÀI 4. Đóng vai Lê Lợi kể lại truyện Sự tích Hồ Gươm

BÀI 5. Soạn bài Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự siêu ngắn

BÀI 6. Lý thuyết về Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự

BÀI 7. Soạn bài Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự siêu ngắn

BÀI 8. Lý thuyết về Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

BÀI 9. Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 – Văn kể chuyện siêu ngắn

BÀI 10. Bài viết chi tiết Viết bài tập làm văn số 1 – Văn kể chuyện


TUẦN 5

BÀI 1. Soạn bài Sọ Dừa siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về truyện cổ tích

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Sọ Dừa

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Sọ Dừa

BÀI 5. Đóng vai nhân vật Sọ Dừa kể lại truyện Sọ Dừa

BÀI 6. Soạn bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ siêu ngắn

BÀI 7. Lý thuyết về Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

BÀI 8. Soạn bài Lời văn, đoạn văn tự sự siêu ngắn

BÀI 9. Lý thuyết về Lời văn, đoạn văn tự sự


TUẦN 6

BÀI 1. Soạn bài Thạch Sanh siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về tác phẩm Thạch Sanh

BÀI 3. Phân tích chi tiết tác phẩm Thạch Sanh

BÀI 4. Đóng vai nhân vật Công chúa kể lại truyện Thạch Sanh

BÀI 5. Soạn bài Chữa lỗi dùng từ siêu ngắn


TUẦN 7

BÀI 1. Soạn bài Em bé thông minh siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về tác phẩm Em bé thông minh

BÀI 3. Phân tích chi tiết truyện cổ Em bé thông minh

BÀI 4. Soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) siêu ngắn

BÀI 5. Soạn bài Luyện nói kể chuyện siêu ngắn


TUẦN 8

BÀI 1. Soạn bài Cây bút thần siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về truyện Cây bút thần

BÀI 3. Phân tích chi tiết tác phẩm Cây bút thần

BÀI 4. Đóng vai nhân vật Mã Lương kể lại truyện Cây bút thần

BÀI 5. Soạn bài Danh từ siêu ngắn

BÀI 6. Lý thuyết về Danh từ

BÀI 7. Soạn bài Ngôi kể trong văn tự sự siêu ngắn

BÀI 8. Lý thuyết về Ngôi kể trong văn tự sự

TUẦN 9

BÀI 1. Soạn bài Ông lão đánh cá và con cá vàng siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả A. Pus-kin

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Ông lão đánh cá và con cá vàng

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Ông lão đánh cá và con cá vàng

BÀI 5. Đóng vai nhân vật cá vàng kể lại chuyện Ông lão đánh cá và con cá vàng

BÀI 6. Soạn bài Thứ tự kể trong văn tự sự siêu ngắn

BÀI 7. Lý thuyết về Thứ tự kể trong văn tự sự

BÀI 8. Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 siêu ngắn

BÀI 9. Bài viết chi tiết Viết bài tập làm văn số 2


TUẦN 10

BÀI 1. Soạn bài Ếch ngồi đáy giếng siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về truyện ngụ ngôn

BÀI 3. Tìm hiểu chung về văn bản Ếch ngồi đáy giếng

BÀI 4. Nêu suy nghĩ của em về chú ếch trong Ếch ngồi đáy giếng

BÀI 5. Soạn bài Thầy bói xem voi siêu ngắn

BÀI 6. Tìm hiểu chung về văn bản Thầy bói xem voi

BÀI 7. Phân tích văn bản Thầy bói xem voi

BÀI 8. Soạn bài Đeo nhạc cho mèo siêu ngắn

BÀI 9. Tìm hiểu chung về văn bản Đeo nhạc cho mèo

BÀI 10. Phân tích văn bản Đeo nhạc cho mèo

BÀI 11. Soạn bài Danh từ (tiếp theo) siêu ngắn

BÀI 12. Lý thuyết về Danh từ

BÀI 13. Soạn bài Luyện nói kể chuyện siêu ngắn


TUẦN 11

BÀI 1. Soạn bài Chân, tay, tai, mắt, miệng siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về văn bản Chân, tay, tai, mắt, miệng

BÀI 3. Phân tích truyện ngụ ngôn Chân, tay, tai, mắt, miệng

BÀI 4. Soạn bài Cụm danh từ siêu ngắn

BÀI 5. Lý thuyết về Cụm danh từ

BÀI 6. Soạn bài Luyện tập xây dựng bài tự sự – Kể chuyện đời thường siêu ngắn


TUẦN 12

BÀI 1. Soạn bài Treo biển siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về truyện cười

BÀI 3. Tìm hiểu chung về văn bản Treo biển

BÀI 4. Phân tích chi tiết văn bản Treo biển

BÀI 5. Soạn bài Lợn cưới, áo mới siêu ngắn

BÀI 6. Tìm hiểu chung về văn bản Lợn cưới, áo mới

BÀI 7. Phân tích chi tiết văn bản Lợn cưới, áo mới

BÀI 8. Phân tích tình huống gây cười trong Lợn cưới, áo mới

BÀI 9. Soạn bài Số từ và lượng từ siêu ngắn

BÀI 10. Lý thuyết về Số từ và lượng từ

BÀI 11. Soạn bài Viết bài tập làm văn số 3 siêu ngắn

BÀI 12. Bài viết chi tiết Bài tập làm văn số 3

BÀI 13. Soạn bài Kể chuyện tưởng tượng siêu ngắn

BÀI 14. Lý thuyết về Kể chuyện tưởng tượng


TUẦN 13

BÀI 1. Soạn bài Ôn tập truyện dân gian siêu ngắn

BÀI 2. Soạn bài Chỉ từ siêu ngắn

BÀI 3. Lý thuyết về Chỉ từ

BÀI 4. Soạn bài Luyện tập kể chuyện tưởng tượng siêu ngắn


TUẦN 14

BÀI 1. Soạn bài Con hổ có nghĩa siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về truyện trung đại

BÀI 3. Tìm hiểu chung về văn bản Con hổ có nghĩa

BÀI 4. Cảm nhận của em khi đọc truyện Con hổ có nghĩa

BÀI 5. Kể lại sáng tạo truyện Con hổ có nghĩa

BÀI 6. Soạn bài Động từ siêu ngắn

BÀI 7. Lý thuyết về Động từ

BÀI 8. Soạn bài Cụm động từ siêu ngắn

BÀI 9. Lý thuyết về Cụm động từ


TUẦN 15

BÀI 1. Soạn bài Mẹ hiền dạy con siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về tác phẩm Mẹ hiền dạy con

BÀI 3. Phân tích chi tiết tác phẩm Mẹ hiền dạy con

BÀI 4. Soạn bài Tính từ và cụm tính từ

BÀI 5. Lý thuyết về Tính từ và cụm tính từ

BÀI 6. Soạn bài Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1


TUẦN 16

BÀI 1. Soạn bài Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Hồ Nguyên Trừng

BÀI 3. Tìm hiểu chung về tác phẩm Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

BÀI 4. Phân tích chi tiết tác phẩm Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

BÀI 5. Kể sáng tạo truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

BÀI 6. Soạn bài Chương trình địa phương siêu ngắn

BÀI 7. Soạn bài Hoạt động ngữ văn: thi kể chuyện siêu ngắn


TUẦN 17

 

1 Response

  1. Trương Thị Hồng Ly viết:

    Thiếu chương trình học kì II

Trả lời