LÝ THUYẾT MÔN VĂN LỚP 11

TUẦN 1

BÀI 1. Soạn Vào phủ chúa Trịnh - Lê Hữu Trác siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Lê Hữu Trác

BÀI 3. Tìm hiểu chung về văn bản Vào phủ chúa Trịnh - Lê Hữu Trác

BÀI 4. Phân tích văn bản Vào phủ chúa Trịnh

BÀI 5. Soạn Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân siêu ngắn

BÀI 6. Soạn Viết bài tập làm văn số 1 siêu ngắn


TUẦN 2

BÀI 1. Soạn Tự tình (Bài 1) siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về tác giả Hồ Xuân Hương

BÀI 3. Tìm hiểu chung về Tự tình (Bài 1)

BÀI 4. Phân tích Bài thơ Tự tình (Bài 1)

BÀI 5. Soạn Câu cá mùa thu (Thu điếu) siêu ngắn

BÀI 6. Vài nét về tác giả Nguyễn Khuyễn

BÀI 7. Tìm hiểu chung về Câu cá mùa thu (Thu điếu)

BÀI 8. Phân tích Câu cá mùa thu (Thu điếu)

BÀI 9. Soạn Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận siêu ngắn

BÀI 10. Phương pháp phân tích đề và lập dàn ý bài văn nghị luận

BÀI 11. Soạn Thao tác lập luận phân tích siêu ngắn

BÀI 12. Khái quát thao tác lập luận phân tích


TUẦN 3

BÀI 1. Soạn Thương vợ siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về Trần Tế Xương

BÀI 3. Tìm hiểu chung về Thương vợ

BÀI 4. Phân tích bài thơ Thương vợ

BÀI 5. Soạn Đọc thêm Khóc Dương Khuê siêu ngắn

BÀI 6. Vài nét về Nguyễn Khuyến

BÀI 7. Tìm hiểu chung về Khóc Dương Khuê

BÀI 8. Phân tích bài thơ Khóc Dương Khuê

BÀI 9. Soạn Vịnh khoa thi Hương siêu ngắn

BÀI 10. Tìm hiểu chung Vịnh khoa thi Hương

BÀI 11. Phân tích bài thơ Vịnh khoa thi Hương

BÀI 12. Soạn Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân siêu ngắn


TUẦN 4

BÀI 1. Soạn Bài ca ngất ngưởng siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về Nguyễn Công Trứ

BÀI 3. Tìm hiểu chung về Bài ca ngất ngưởng

BÀI 4. Phân tích Bài ca ngất ngưởng

BÀI 5. Soạn Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca) siêu ngắn

BÀI 6. Vài nét về Cao Bá Quát

BÀI 7. Tìm hiểu chung về Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca)

BÀI 8. Phân tích Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca)

BÀI 9. Soạn Luyện tập thao tác lập luận phân tích

TUẦN 5

BÀI 1. Soạn Lẽ ghét thương siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về Nguyễn Đình Chiểu

BÀI 3. Tìm hiểu chung về Lẽ ghét thương

BÀI 4. Phân tích Lẽ ghét thương

BÀI 5. Soạn Đọc thêm Chạy giặc siêu ngắn

BÀI 6. Tìm hiểu chung về bài thơ Chạy giặc

BÀI 7. Phân tích bài thơ Chạy giặc.

BÀI 8. Soạn Đọc thêm Bài ca phong cảnh Hương Sơn siêu ngắn

BÀI 9. Vài nét về Chu Mạnh Trinh

BÀI 10. Tìm hiểu chung về Bài ca phong cảnh Hương Sơn

BÀI 11. Phân tích Bài ca phong cảnh Hương Sơn

BÀI 12. Soạn Viết bài tập làm văn số 2 siêu ngắn


TUẦN 6

BÀI 1. Soạn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

BÀI 3. Phân tích Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

BÀI 4. Soạn Thực hành về thành ngữ, điển cố siêu ngắn


TUẦN 7

BÀI 1. Soạn Chiếu cầu hiền siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về Ngô Thì Nhậm

BÀI 3. Tìm hiểu chung về Chiếu cầu hiền

BÀI 4. Phân tích Chiếu cầu hiền

BÀI 5. Soạn Đọc thêm Xin lập khoa luật siêu ngắn

BÀI 6. Vài nét về Nguyễn Trường Tộ

BÀI 7. Tìm hiểu chung Xin lập khoa luật

BÀI 8. Phân tích Xin lập khoa luật

BÀI 9. Soạn Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng siêu ngắn


TUẦN 8

BÀI 1. Soạn Ôn tập văn học trung đại siêu ngắn

BÀI 2. Soạn Thao tác lập luận so sánh siêu ngắn

BÀI 3. Tìm hiểu về Thao tác lập luận so sánh


TUẦN 9

BÀI 1. Soạn Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thể kỉ XX đến Cách mạng Tháng Tám siêu ngắn

BÀI 2. Khái quát Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng Tháng Tám

BÀI 3. Soạn Viết bài tập làm văn số 3 siêu ngắn


TUẦN 10

BÀI 1. Soạn Hai đứa trẻ siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về Thạch Lam

BÀI 3. Tìm hiểu chung về Hai đứa trẻ

BÀI 4. Phân tích Hai đứa trẻ

BÀI 5. Cảm nhận về bức tranh phố huyện qua Hai đứa trẻ của Thạch Lam

BÀI 6. Soạn Ngữ cảnh siêu ngắn

BÀI 7. Bài giảng ngữ cảnh


TUẦN 11

BÀI 1. Soạn Chữ người tử tù siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về Nguyễn Tuân

BÀI 3. Tìm hiểu chung về Chữ người tử tù

BÀI 4. Phân tích Chữ người tử tù

BÀI 5. Phân tích nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

BÀI 6. Soạn Luyện tập thao tác lập luận so sánh siêu ngắn

BÀI 7. Soạn Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận siêu ngắn

TUẦN 12

BÀI 1. Soạn Hạnh phúc một tang gia siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về Vũ Trọng Phụng

BÀI 3. Tìm hiểu chung về Hạnh phúc một tang gia

BÀI 4. Phân tích Hạnh phúc một tang gia

BÀI 5. Soạn Phong cách ngôn ngữ báo chí siêu ngắn


TUẦN 13

BÀI 1. Soạn Một số thể loại văn học: Thơ, truyện siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu về thể loại thơ, truyện

BÀI 3. Soạn Chí Phèo - phần tác giả siêu ngắn

BÀI 4. Vài nét về Nam Cao

BÀI 5. Soạn Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp) siêu ngắn

BÀI 6. Bài giảng phong cách ngôn ngữ báo chí


TUẦN 14

BÀI 1. Soạn Chí Phèo - Phần tác phẩm siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về Chí Phèo

BÀI 3. Phân tích truyện ngắn Chí Phèo

BÀI 4. Phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật Chí Phèo khi gặp Thị Nở trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao

BÀI 5. Soạn Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu siêu ngắn

BÀI 6. Soạn Bản tin siêu ngắn

BÀI 7. Bài giảng về bản tin


TUẦN 15

BÀI 1. Soạn Đọc thêm Cha con nghĩa nặng siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về Hồ Biểu Chánh

BÀI 3. Tìm hiểu chung về Cha con nghĩa nặng

BÀI 4. Phân tích Cha con nghĩa nặng

BÀI 5. Soạn Đọc thêm Vi hành siêu ngắn

BÀI 6. Vài nét về Nguyễn Ái Quốc

BÀI 7. Tìm hiểu chung về Vi hành

BÀI 8. Phân tích văn bản Vi hành

BÀI 9. Soạn Đọc thêm Tinh thần thể dục siêu ngắn

BÀI 10. Vài nét về Nguyễn Công Hoan

BÀI 11. Tìm hiểu chung về Tinh thần thể dục

BÀI 12. Phân tích Tinh thần thể dục

BÀI 13. Soạn Luyện tập viết bản tin siêu ngắn

BÀI 14. Soạn Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn siêu ngắn


TUẦN 16

BÀI 1. Soạn Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về Nguyễn Huy Tưởng

BÀI 3. Tìm hiểu chung về Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

BÀI 4. Phân tích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

BÀI 5. Soạn Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản


TUẦN 17

BÀI 1. Soạn Tình yêu và thù hận siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về Sếch-xpia

BÀI 3. Tìm hiểu chung về Tình yêu và thù hận

BÀI 4. Phân tích Tình yêu và thù hận

BÀI 5. Soạn Ôn tập phần văn học siêu ngắn:

BÀI 6. Tổng hợp các văn bản văn học kì 1


TUẦN 18

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *