LÝ THUYẾT MÔN VĂN LỚP 10

TUẦN 1

BÀI 1. Soạn bài Tổng quan văn học Việt Nam siêu ngắn

BÀI 2. Bài giảng Tổng quan văn học Việt Nam

BÀI 3. Sơ đồ các bộ phận của văn học Việt Nam

BÀI 4. Soạn Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ siêu ngắn


TUẦN 2

B.1. Soạn bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam siêu ngắn

B.2. Bài giảng Khái quát văn học dân gian Việt Nam

B.3. Sơ đồ khái quát văn học dân gian Việt Nam

B.4. Soạn Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo) siêu ngắn

B.5. Bài giảng Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

B.6. Soạn bài Văn bản siêu ngắn

B.7. Soạn Viết bài văn số 1 siêu ngắn


TUẦN 3

BÀI 1. Soạn Chiến thắng Mtao Mxây siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về thể loại sử thi

BÀI 3. Sơ đồ Thể loại Sử thi

BÀI 4. Tìm hiểu chung về Chiến thắng Mtao Mxây

BÀI 5. Phân tích Chiến thắng Mtao Mxây

BÀI 6. Soạn bài Văn bản (tiếp theo) siêu ngắn

BÀI 7. Bài giảng Văn bản


TUẦN 4

BÀI 1. Soạn Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về thể loại truyền thuyết

BÀI 3. Tìm hiểu chung về Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ

BÀI 4. Phân tích Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ

BÀI 5. Soạn Lập dàn ý bài văn tự sự siêu ngắn

BÀI 6. Bài giảng Lập dàn ý bài văn tự sự


TUẦN 5

BÀI 1. Soạn Uy-lít-xơ trở về siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về Uy-lít-xơ trở về

BÀI 3. Phân tích Uy-lít-xơ trở về


TUẦN 6

BÀI 1. Soạn bài Ra-ma buộc tội siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về Ra-ma buộc tội

BÀI 3. Phân tích Ra-ma buộc tội

BÀI 4. Soạn Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự siêu ngắn

BÀI 5. Bài giảng Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự


TUẦN 7

BÀI 1. Soạn Tấm Cám siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về thể loại truyện cổ tích

BÀI 3. Tìm hiểu chung về truyện cổ tích Tấm Cám

BÀI 4. Phân tích truyện cổ tích Tấm Cám

BÀI 5. Soạn Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự siêu ngắn

BÀI 6. Bài giảng Miêu tả và biếu cảm trong bài văn tự sự


TUẦN 8

BÀI 1. Soạn Tam đại con gà siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu về thể loại truyện cười

BÀI 3. Tìm hiểu chung về Tam đại con gà

BÀI 4. Phân tích Tam đại con gà

BÀI 5. Soạn Nhưng nó phải bằng hai mày siêu ngắn

BÀI 6. Tìm hiểu chung về Nhưng nó phải bằng hai mày

BÀI 7. Phân tích Nhưng nó phải bằng hai mày

BÀI 8. Soạn Viết bài làm văn số 2 siêu ngắn


TUẦN 9

BÀI 1. Soạn Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu về thể loại ca dao

BÀI 3. Tìm hiểu chung về Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

BÀI 4. Phân tích Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

BÀI 5. Soạn Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết siêu ngắn

BÀI 6. Bài giảng Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết


TUẦN 10

BÀI 1. Soạn Ca dao hài hước siêu ngắn

BÀI 2. Tìm hiểu chung về Ca dao hài hước

BÀI 3. Phân tích Ca dao hài hước

BÀI 4. Soạn Lời tiễn dặn siêu ngắn

BÀI 5. Tìm hiểu về thể loại truyện thơ

BÀI 6. Tìm hiểu chung về Lời tiễn dặn

BÀI 7. Phân tích Lời tiễn dặn

BÀI 8. Soạn Luyện tập viết đoạn văn tự sự siêu ngắn

TUẦN 11

TUẦN 12

BÀI 1. Soạn khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XI siêu ngắn

BÀI 2. Bài giảng Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

BÀI 3. Soạn Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt siêu ngắn


TUẦN 13

BÀI 1. Soạn Tỏ lòng siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về Phạm Ngũ Lão

BÀI 3. Tìm hiểu chung về Tỏ lòng

BÀI 4. Phân tích bài thơ Tỏ lòng

BÀI 5. Soạn Cảnh ngày hè siêu ngắn

BÀI 6. Vài nét về Nguyễn Trãi

BÀI 7. Tìm hiểu chung về Cảnh ngày hè

BÀI 8. Phân tích Cảnh ngày hè

BÀI 9. Soạn Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính) siêu ngắn

BÀI 10. Bài giảng Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính)

BÀI 11. Soạn viết bài làm văn số 3 siêu ngắn


TUẦN 14

BÀI 1. Soạn Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo) siêu ngắn

BÀI 2. Bài giảng Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

BÀI 3. Soạn Nhàn siêu ngắn

BÀI 4. Vài nét về Nguyễn Bỉnh Khiêm

BÀI 5. Tìm hiểu chung về Nhàn

BÀI 6. Phân tích bài thơ Nhàn

BÀI 7. Soạn Đọc Tiểu Thanh kí siêu ngắn

BÀI 8. Vài nét về Nguyễn Du

BÀI 9. Tìm hiểu chung về Đọc Tiểu Thanh kí

BÀI 10. Phân tích Đọc Tiểu Thanh kí


TUẦN 15

BÀI 1. Soạn Thực hành về phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

BÀI 2. Bài giảng về Ẩn dụ và hoán dụ

BÀI 3. Soạn Đọc thêm Vận nước siêu ngắn

BÀI 4. Vài nét về Thiền sư Đỗ Pháp Thuận

BÀI 5. Tìm hiểu chung về Vận nước

BÀI 6. Phân tích Vận nước

BÀI 7. Soạn Cáo bệnh, bảo mọi người siêu ngắn

BÀI 8. Vài nét về Thiền sư Mãn Giác

BÀI 9. Tìm hiểu chung về Cáo bệnh, bảo mọi người

BÀI 10. Phân tích Cáo bệnh, bảo mọi người

BÀI 11. Soạn Hứng trở về siêu ngắn

BÀI 12. Vài nét về Nguyễn Trung Ngạn

BÀI 13. Tìm hiểu chung về Hứng trở về

BÀI 14. Phân tích Hứng trở về

BÀI 15. Soạn Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng siêu ngắn

BÀI 16. Vài nét về Lí Bạch

BÀI 17. Tìm hiểu chung về Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

BÀI 18. Phân tích Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng


TUẦN 16

BÀI 1. Soạn Cảm xúc mùa thu siêu ngắn

BÀI 2. Vài nét về Đỗ Phủ

BÀI 3. Tìm hiểu chung về Cảm xúc mùa thu

BÀI 4. Phân tích Cảm xúc mùa thu

BÀI 5. Soạn Trình bày một vấn đề siêu ngắn

BÀI 6. Bài giảng Trình bày một vấn đề


TUẦN 17

BÀI 1. Soạn Lập kế hoạch cá nhân siêu ngắn

BÀI 2. Bài giảng Lập kế hoạch cá nhân

BÀI 3. Soạn Thơ Hai-cư của Ba-sô siêu ngắn

BÀI 4. Vài nét về Ba-sô

BÀI 5. Tìm hiểu chung về Thơ Hai-cư

BÀI 6. Phân tích Thơ hai-cư của Ba-sô

BÀI 7. Soạn Lầu Hoàng Hạc siêu ngắn

BÀI 8. Vài nét về Thôi Hiệu

BÀI 9. Tìm hiểu chung về Lầu Hoàng Hạc

BÀI 10. Phân tích Lầu Hoàng Hạc

BÀI 11. Soạn Nỗi oán của người phòng khuê siêu ngắn

BÀI 12. Vài nét về Vương Xương Linh

BÀI 13. Tìm hiểu chung về Nỗi oán của người phòng khuê

BÀI 14. Phân tích Nỗi oán của người phòng khuê

BÀI 15. Soạn Khe chim kêu siêu ngắn

BÀI 16. Vài nét về Vương Duy

BÀI 17. Tìm hiểu chung về Khe chim kêu

BÀI 18. Phân tích Khe chim kêu


TUẦN 18

BÀI 1. Soạn các hình thức liên kết câu của văn bản thuyết minh siêu ngắn

BÀI 2. Bài giảng Các hình thức liên kết câu của văn bản thuyết minh

BÀI 3. Soạn Lập dàn ý bài văn thuyết minh siêu ngắn

BÀI 4. Bài giảng Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Trả lời