LÝ THUYẾT MÔN TOÁN LỚP 5

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

BÀI 1. Ôn tập khái niệm về phân số. Tính chất cơ bản của phân số

BÀI 2. Ôn tập: So sánh hai phân số

BÀI 3. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp)

BÀI 4. Phân số thập phân

BÀI 5. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

BÀI 6. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

BÀI 7. Hỗn số

BÀI 8. Hỗn số (tiếp theo)

BÀI 9. Ôn tập về giải toán

BÀI 10. Ôn tập và bổ sung về giải toán

BÀI 11. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

BÀI 12. Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

BÀI 13. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta

BÀI 14. Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích


CHƯƠNG 2: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

BÀI 1. Khái niệm số thập phân

BÀI 2. Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

BÀI 3. Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân

BÀI 4. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

BÀI 5. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

BÀI 6. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

BÀI 7. Phép cộng số thập phân. Tổng nhiều số thập phân

BÀI 8. Phép trừ hai số thập phân

BÀI 9. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

BÀI 10. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …

BÀI 11. Nhân một số thập phân với một số thập phân

BÀI 12. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

BÀI 13. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …

BÀI 14. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

BÀI 15. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

BÀI 16. Chia một số thập phân cho một số thập phân

BÀI 17. Tỉ số phần trăm. Các phép tính với tỉ số phần trăm

BÀI 18. Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm tỉ số phần trăm của hai số

BÀI 19. Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm giá trị phần trăm của một số

BÀI 20. Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó

BÀI 21. Giải toán về tỉ số phần trăm: Tỉ số phần trăm liên quan đến mua bán

CHƯƠNG 3: HÌNH HỌC

BÀI 1. Hình tam giác. Diện tích hình tam giác

BÀI 2. Hình thang. Diện tích hình thang

BÀI 3. Hình tròn. Đường tròn. Chu vi hình tròn

BÀI 4. Diện tích hình tròn

BÀI 5. Luyện tập về diện tích các hình

BÀI 6. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

BÀI 7. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

BÀI 8. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

BÀI 9. Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối

BÀI 10. Thể tích hình hộp chữ nhật

BÀI 11. Thể tích hình lập phương


CHƯƠNG 4: SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

BÀI 1. Bảng đơn vị đo thời gian

BÀI 2. Cộng số đo thời gian

BÀI 3. Trừ số đo thời gian

BÀI 4. Nhân số đo thời gian với một số

BÀI 5. Chia số đo thời gian cho một số

BÀI 6. Vận tốc

BÀI 7. Quãng đường

BÀI 8. Thời gian

BÀI 9. Hai vật chuyển động ngược chiều

BÀI 10. Hai vật chuyển động cùng chiều

BÀI 11. Chuyển động trên dòng nước


CHƯƠNG 5: ÔN TẬP

BÀI 1. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

BÀI 2. Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích

BÀI 3. Ôn tập về số đo thời gian

BÀI 4. Ôn tập về phép cộng

BÀI 5. Ôn tập về phép trừ

BÀI 6. Ôn tập về phép nhân

BÀI 7. Ôn tập về phép chia

BÀI 8. Ôn tập về hình học: Tính chu vi, diện tích một số hình

BÀI 9. Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một số hình

5 Responses

 1. DoNgan viết:

  Chương 1 thiếu bài hécta

 2. DoNgan viết:

  Chương 2 nên chia theo phần I, II…..
  Chương 2 thiếu bài giới thiệu máy tính bỏ túi và bài sử dụng máy tính bỏ túi….

 3. DoNgan viết:

  Chương 3 thiếu bài giới thiệu biểu đồ hình quạt, bài giới thiệu hình trụ và giới thiệu hình cầu

 4. DoNgan viết:

  Chương 4 kh có 3 bài cuối trong sgk

Trả lời