LÝ THUYẾT MÔN TOÁN LỚP 3, CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 2: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

BÀI 1. Bảng nhân 6

BÀI 2. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

BÀI 3. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

BÀI 4. Bảng chia 6

BÀI 5. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

BÀI 6. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

BÀI 7. Phép chia hết và phép chia có dư

BÀI 8. Bảng nhân 7

BÀI 9. Gấp một số lên nhiều lần

BÀI 10. Bảng chia 7

BÀI 11. Giảm đi một số lần

BÀI 12. Tìm số chia

BÀI 13. Góc vuông, góc không vuông. Nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke

BÀI 14. Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Bảng đơn vị đo độ dài

BÀI 15. Thực hành đo độ dài.

BÀI 16. Bài toán giải bằng hai phép tính

BÀI 17. Bảng nhân 8

BÀI 18. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số.

BÀI 19. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

BÀI 20. Bảng chia 8

BÀI 21. So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

BÀI 22. Bảng nhân 9

BÀI 23. Gam

BÀI 24. Bảng chia 9

BÀI 25. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

BÀI 26. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

1. Giới thiệu bảng nhân

2. Giới thiệu bảng chia

3. Làm quen với biểu thức, tính giá trị của biểu thức.

4. Hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật

5. Hình vuông. Chu vi hình vuông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.