LÝ THUYẾT MÔN TOÁN LỚP 11

CHƯƠNG 6: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

BÀI 1. Mở đầu về phép biến hình

BÀI 2. Phép tịnh tiến

BÀI 3. Phép đối xứng trục

BÀI 4. Phép đối xứng tâm

BÀI 5. Phép quay

BÀI 6. Phép vị tự

BÀI 7. Phép đồng dạng

BÀI 8. Ôn tập chương 6


CHƯƠNG 7: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG

BÀI 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

BÀI 2. Hai đường thẳng song song

BÀI 3. Phương pháp tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

BÀI 4. Đường thẳng song song với mặt phẳng

BÀI 5. Phương pháp xác định thiết diện của hình chóp

BÀI 6. Hai mặt phẳng song song

BÀI 7. Hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp cụt

BÀI 8. Phép chiếu song song

BÀI 9. Ôn tập chương 7


CHƯƠNG 8: VEC TƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

BÀI 1. Véc tơ trong không gian

BÀI 2. Hai đường thẳng vuông góc

BÀI 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

BÀI 4. Phương pháp giải các bài tập đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

BÀI 5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

BÀI 6. Thiết diện và các bài toán liên quan

BÀI 7. Hai mặt phẳng vuông góc

BÀI 8. Góc giữa hai mặt phẳng

BÀI 9. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

BÀI 10. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

BÀI 11. Khoảng cách giữa đường thẳng, mặt phẳng song song

BÀI 12. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *