LÝ THUYẾT MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

CHỦ ĐIỂM 1: VIỆT NAM – TỔ QUỐC EM

BÀI 1. Tập đọc: Thư gửi các học sinh

BÀI 2. Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa

BÀI 3. Tập đọc: Nghìn năm văn hiến

BÀI 4. Tập đọc: Sắc màu em yêu

BÀI 5. Tập đọc: Lòng dân

BÀI 6. Chính tả: Việt Nam thân yêu; Quy tắc viết ng/ngh, g/gh, c/k

BÀI 7. Chính tả: Lương Ngọc Quyến; Thư gửi các học sinh; Cấu tạo của phần vần

BÀI 8. Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa

BÀI 9. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Tổ Quốc

BÀI 10. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Nhân dân

BÀI 11. Kể chuyện: Lý Tự Trọng

BÀI 12. Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo, thống kê

BÀI 13. Tập làm văn: Văn tả cảnh


CHỦ ĐIỂM 2: CÁNH CHIM HÒA BÌNH

BÀI 1. Tập đọc: Những con sếu bằng giấy

BÀI 2. Tập đọc: Bài ca về trái đất

BÀI 3. Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc

BÀI 4. Tập đọc: Ê-mi-li, con…

BÀI 5. Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai

BÀI 6. Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát-xít

BÀI 7. Chính tả: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ – Quy tắc đánh dấu thanh các tiếng chứa iê/ia

BÀI 8. Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa

BÀI 9. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình và Hữu nghị – Hợp tác

BÀI 10. Luyện từ và câu: Từ đồng âm và việc dùng từ đồng âm để chơi chữ

BÀI 11. Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai

BÀI 12. Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

BÀI 13. Tập làm văn: Luyện tập về tả cảnh


CHỦ ĐIỂM 3: CON NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN

BÀI 1. Tập đọc: Những người bạn tốt

BÀI 2. Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

BÀI 3. Tập đọc: Kì diệu rừng xanh

BÀI 4. Tập đọc: Trước cổng trời

BÀI 5. Tập đọc: Cái gì quý nhất?

BÀI 6. Tập đọc: Đất Cà Mau

BÀI 7. Chính tả: Dòng kinh quê hương; Kì diệu rừng xanh; Luyện tập đánh dấu thanh iê/ia, yê/ya

BÀI 8. Chính tả: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà; Cách viết những từ có chứa âm đầu n/l hoặc âm cuối n/ng

BÀI 9. Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa

BÀI 10. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Thiên nhiên

BÀI 11. Luyện từ và câu: Đại từ

BÀI 12. Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam

BÀI 13. Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài)

BÀI 14. Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận


CHỦ ĐIỂM 4: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1

BÀI 1. Ôn tập giữa học kì 1 phần tập đọc

BÀI 2. Ôn tập giữa học kì 1 phần chính tả

BÀI 3. Ôn tập giữa học kì 1 phần luyện từ và câu

BÀI 4. Ôn tập giữa học kì 1 phần tập làm văn


CHỦ ĐIỂM 5: GIỮ LẤY MÀU XANH

BÀI 1. Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ

BÀI 2. Tập đọc: Tiếng vọng

BÀI 3. Tập đọc: Mùa thảo quả

BÀI 4. Tập đọc: Hành trình của bầy ong

BÀI 5. Tập đọc: Người gác rừng tí hon

BÀI 6. Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn

BÀI 7. Chính tả: Luật bảo vệ môi trường; Phân biệt âm đầu l/n, âm cuối n/ng

BÀI 8. Chính tả: Mùa thảo quả; Hành trình của bầy ong; Phân biệt âm đầu s/x, âm cuối t/c

BÀI 9. Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô

BÀI 10. Luyện từ và câu: Quan hệ từ

BÀI 11. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Bảo vệ môi trường

BÀI 12. Kể chuyện: Người đi săn và con nai

BÀI 13. Tập làm văn: Văn tả người


CHỦ ĐIỂM 6: VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI

BÀI 1. Tập đọc: Chuỗi ngọc lam

BÀI 2. Tập đọc: Hạt gạo làng ta

BÀI 3. Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

BÀI 4. Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây

BÀI 5. Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền

BÀI 6. Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện

BÀI 7. Tập đọc: Ngu Công xã Trịnh Tường

BÀI 8. Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất

BÀI 9. Chính tả: Chuỗi ngọc lam; Buôn Chư Lênh đón cô giáo; Phân biệt âm đầu tr/ch, vần ao/au, thanh hỏi/thanh ngã

BÀI 10. Chính tả: Về ngôi nhà đang xây; Người mẹ của 51 đứa con; Phân biệt các âm đầu r/d/gi, v/d; các vần iêm/im, iêp/ip

BÀI 11. Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại

BÀI 12. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Hạnh phúc

BÀI 13. Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ

BÀI 14. Luyện từ và câu: Ôn tập về cấu tạo từ; Ôn tập về câu

BÀI 15. Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé

BÀI 16. Tập làm văn: Luyện tập tả người (Tả hoạt động)

CHỦ ĐIỂM 7: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1

BÀI 1. Ôn tập cuối học kì 1 phần tập đọc

BÀI 2. Ôn tập cuối học kì 1 phần chính tả

BÀI 3. Ôn tập cuối học kì 1 phần luyện từ và câu

BÀI 4. Ôn tập cuối học kì 1 phần tập làm văn


CHỦ ĐIỂM 8: NGƯỜI CÔNG DÂN

BÀI 1. Tập đọc: Người công dân số Một

BÀI 2. Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)

BÀI 3. Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ

BÀI 4. Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

BÀI 5. Tập đọc: Trí dũng song toàn

BÀI 6. Tập đọc: Tiếng rao đêm

BÀI 7. Chính tả: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực; Cánh cam lạc mẹ; Trí dũng song toàn; Phân biệt âm đầu r/d/gi; âm chính o/ô; dấu hỏi/dấu ngã

BÀI 8. Luyện từ và câu: Câu ghép; Cách nối các vế câu ghép; Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

BÀI 9. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Công dân

BÀI 10. Kể chuyện: Chiếc đồng hồ

BÀI 11. Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài và kết bài)


CHỦ ĐIỂM 9: VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH

BÀI 1. Lập làng giữ biển

BÀI 2. Tập đọc: Cao Bằng

BÀI 3. Tập đọc: Phân xử tài tình

BÀI 4. Tập đọc: Chú đi tuần

BÀI 5. Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê-đê

BÀI 6. Tập đọc: Hộp thư mật

BÀI 7. Chính tả: Hà Nội; Cao Bằng; Núi non hùng vĩ; Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam)

BÀI 8. Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ; Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

BÀI 9. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trật tự – An ninh

BÀI 10. Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng

BÀI 11. Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật


CHỦ ĐIỂM 10: NHỚ NGUỒN

BÀI 1. Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng

BÀI 2. Tập đọc: Cửa sông

BÀI 3. Tập đọc: Nghĩa thầy trò

BÀI 4. Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

BÀI 5. Tập đọc: Tranh làng Hồ

BÀI 6. Tập đọc: Đất nước

BÀI 7. Chính tả: Ai là thủy tổ của loài người? ; Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động; Cửa sông; Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí nước ngoài)

BÀI 8. Luyện từ và câu: Luyện tập về liên kết câu (Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ, bằng cách thay thế từ ngữ hoặc bằng từ nối)

BÀI 9. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống

BÀI 10. Kể chuyện: Vì muôn dân

BÀI 11. Tập làm văn: Ôn tập và kiểm tra về tả cây cối


CHỦ ĐIỂM 11: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2

BÀI 1. Ôn tập giữa học kì 2 phần tập đọc

BÀI 2. Ôn tập giữa học kì 2 phần chính tả

BÀI 3. Ôn tập giữa học kì 2 phần luyện từ và câu

BÀI 4. Ôn tập giữa học kì 2 phần tập làm văn


CHỦ ĐIỂM 12: NAM VÀ NỮ

BÀI 1. Tập đọc: Một vụ đắm tàu

BÀI 2. Tập đọc: Con gái

BÀI 3. Tập đọc: Thuần phục sư tử

BÀI 4. Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam

BÀI 5. Tập đọc: Công việc đầu tiên

BÀI 6. Tập đọc: Bầm ơi

BÀI 7. Chính tả: Đất nước; Cô gái của tương lai; Tà áo dài Việt Nam; Luyện tập viết hoa huân chương, danh hiệu, giải thưởng

BÀI 8. Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than, dấu phẩy)

BÀI 9. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

BÀI 10. Kể chuyện: Lớp trưởng lớp tôi

BÀI 11. Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

BÀI 12. Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật


CHỦ ĐIỂM 13: NHỮNG CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC

BÀI 1. Tập đọc: Út Vịnh

BÀI 2. Tập đọc: Những cánh buồm

BÀI 3. Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

BÀI 4. Tập đọc: Sang năm con lên bảy

BÀI 5. Tập đọc: Lớp học trên đường

BÀI 6. Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ em

BÀI 7. Chính tả: Bầm ơn; Trong lời mẹ hát; Sang năm con lên bay; Luyện tập viết hoa tên cơ quan, đơn vị, tổ chức

BÀI 8. Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang)

BÀI 9. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em – Quyền và bổn phận

BÀI 10. Kể chuyện: Nhà vô địch


CHỦ ĐIỂM 14: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2

BÀI 1. Ôn tập cuối học kì 2 phần tập đọc

BÀI 2. Ôn tập cuối học kì 2 phần chính tả

BÀI 3. Ôn tập cuối học kì 2 phần luyện từ và câu

BÀI 4. Ôn tập cuối học kì 2 phần tập làm văn

Trả lời