LÝ THUYẾT MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3

CHỦ ĐIỂM 1: MĂNG NON

BÀI 1. Tập đọc: Cậu bé thông minh

BÀI 2. Chính tả: Cậu bé thông minh

BÀI 3. Tập đọc: Hai bàn tay em

BÀI 4. Luyện từ và câu: Ôn từ chỉ sự vật. So sánh

BÀI 5. Tập viết: Ôn chữ hoa A, Ă, Â

BÀI 6. Chính tả: Chơi chuyền

BÀI 7. Tập làm văn: Nói về đội thiếu niên tiền phong. Điền vào giấy tờ in sẵn

BÀI 8. Tập đọc: Ai có lỗi ?

BÀI 9. Chính tả: Ai có lỗi ?

BÀI 10. Tập đọc: Cô giáo tí hon

BÀI 11. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì ?

BÀI 12. Chính tả: Cô giáo tí hon

BÀI 13. Tập làm văn: Viết đơn


CHỦ ĐIỂM 2: MÁI ẤM

BÀI 1. Tập đọc: Chiếc áo len

BÀI 2. Chính tả: Chiếc áo len

BÀI 3. Tập đọc: Quạt cho bà ngủ

BÀI 4. Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

BÀI 5. Tập viết: Ôn chữ hoa: B, C

BÀI 6. Chính tả: Chị em

BÀI 7. Tập làm văn: Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn

BÀI 8. Tập đọc: Người mẹ

BÀI 9. Chính tả: Người mẹ

BÀI 10. Tập đọc: Ông ngoại

BÀI 11. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Gia đình. Ôn tập câu: Ai là gì ?

BÀI 12. Chính tả: Ông ngoại

BÀI 13. Tập làm văn: Nghe kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn


CHỦ ĐIỂM 3: TỚI TRƯỜNG

BÀI 1. Tập đọc: Người lính dũng cảm

BÀI 2. Chính tả: Người lính dũng cảm

BÀI 3. Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết

BÀI 4. Luyện từ và câu: So sánh

BÀI 5. Tập viết: Ôn chữ hoa: D, Đ

BÀI 6. Chính tả: Mùa thu của em

BÀI 7. Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp

BÀI 8. Tập đọc: Bài tập làm văn

BÀI 9. Chính tả: Bài tập làm văn

BÀI 10. Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học

BÀI 11. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trường học. Dấu phẩy

BÀI 12. Chính tả Nhớ lại buổi đầu đi học

BÀI 13. Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học


CHỦ ĐIỂM 4: CỘNG ĐỒNG

BÀI 1. Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường

BÀI 2. Chính tả: Trận bóng dưới lòng đường

BÀI 3. Tập đọc: Bận

BÀI 4. luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh.

BÀI 5. Tập viết: Ôn chữ hoa: E, Ê

BÀI 6. Chính tả: Bận

BÀI 7. Tập làm văn: Nghe kể: Không nỡ nhìn. Tập tổ chức cuộc họp

BÀI 8. Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già

BÀI 9. Chính tả: Các em nhỏ và cụ già

BÀI 10. Tập đọc: Tiếng ru

BÀI 11. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Cộng đồng. Ôn tập câu: Ai là gì ?

BÀI 12. Chính tả: Tiếng ru

BÀI 13. Tập làm văn: Kể về người hàng xóm


CHỦ ĐIỂM 5: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

BÀI 1. Ôn tập giữa học kì I: Tiết 1

BÀI 2. Ôn tập giữa học kì I: Tiết 2

BÀI 3. Ôn tập giữa học kì I: Tiết 3

BÀI 4. Ôn tập giữa học kì I: Tiết 4

BÀI 5. Ôn tập giữa học kì I: Tiết 5

BÀI 6. Ôn tập giữa học kì I: Tiết 6

BÀI 7. Ôn tập giữa học kì I: Tiết 7

BÀI 8. Ôn tập giữa học kì I: Tiết 8

BÀI 9. Ôn tập giữa học kì I: Tiết 9


CHỦ ĐIỂM 6: QUÊ HƯƠNG

BÀI 1. Tập đọc: Giọng quê hương

BÀI 2. Chính tả: Quê hương ruột thịt

BÀI 3. Tập đọc: Thư gửi bà

BÀI 4. Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

BÀI 5. Tập viết: Ôn chữ hoa: G

BÀI 6. Chính tả: Quê hương

BÀI 7. Tập làm văn: Tập viết thư và phong bì thư

BÀI 8. Tập đọc: Đất quý, đất yêu

BÀI 9. Chính tả: Tiếng hò trên sông

BÀI 10. Tập đọc: Vẽ quê hương

BÀI 11. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì ?

BÀI 12. Chính tả: Vẽ quê hương

BÀI 13. Tập làm văn: Nghe kể: Tôi có đọc đâu ! Nói về quê hương


CHỦ ĐIỂM 7: BẮC – TRUNG – NAM

BÀI 1. Tập đọc: Nắng phương Nam

BÀI 2. Chính tả: Chiều trên sông Hương

BÀI 3. Tập đọc: Cảnh đẹp non sông

BÀI 4. Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

BÀI 5. Tập viết: Ôn chữ hoa: H, I

BÀI 6. Chính tả: Cảnh đẹp non sông

BÀI 7. Tập làm văn: Nói viết về cảnh đẹp đất nước

BÀI 8. Tập đọc: Người con của Tây Nguyên

BÀI 9. Chính tả: Đêm trăng trên Hồ Tây

BÀI 10. Tập đọc: Cửa Tùng

BÀI 11. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương.  Dấu hỏi, dấu chấm than

BÀI 12. Chính tả: Vàm Cỏ Đông

BÀI 13. Tập làm văn: Viết thư


CHỦ ĐIỂM 8: ANH EM MỘT NHÀ

BÀI 1. Tập đọc: Người liên lạc nhỏ

BÀI 2. Chính tả: Người liên lạc nhỏ

BÀI 3. Tập đọc: Nhớ Việt Bắc

BÀI 4. Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào ?

BÀI 5. Tập viết: Ôn chữ hoa K, L

BÀI 6. Chính tả: Nhớ Việt Bắc

BÀI 7. Tập làm văn: Nghe kể: Tôi cũng như bác. Giới thiệu hoạt động

BÀI 8. Tập đọc: Hũ bạc của người cha

BÀI 9. Chính tả: Hũ bạc của người cha

BÀI 10. Tập đọc: Nhà rông ở Tây nguyên

BÀI 11. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh

BÀI 12. Chính tả: Nhà rông ở Tây Nguyên

BÀI 13. Tập làm văn: Nghe kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em


CHỦ ĐIỂM 9: THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

BÀI 1. Tập đọc: Đôi bạn

BÀI 2. Chính tả: Đôi bạn

BÀI 3. Tập đọc Về quê ngoại

BÀI 4. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị, nông thôn. Dấu phẩy

BÀI 5. Tập viết: Ôn chữ hoa: M, N

BÀI 6. Chính tả: Về quê ngoại

BÀI 7. Tập làm văn: Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn

BÀI 8. Tập đọc : Mồ Côi xử kiện

BÀI 9. Chính tả: Vầng trăng quê em

BÀI 10. Tập đọc: Anh Đom Đóm

BÀI 11. Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào ? Dấu phẩy

BÀI 12. Chính tả: Âm thanh thành phố

BÀI 13. Tập làm văn: Viết về thành thị nông thôn


CHỦ ĐIỂM 10: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

BÀI 1. Ôn tập cuối học kì I: Tiết 1

BÀI 2. Ôn tập cuối học kì I: Tiết 2

BÀI 3. Ôn tập cuối học kì I: Tiết 3

BÀI 4. Ôn tập cuối học kì I: Tiết 4

BÀI 5. Ôn tập cuối học kì I: Tiết 5

BÀI 6. Ôn tập cuối học kì I: Tiết 6

BÀI 7. Ôn tập cuối học kì I: Tiết 7

BÀI 8. Ôn tập cuối học kì I: Tiết 8

BÀI 9. Ôn tập cuối học kì I: Tiết 9

CHỦ ĐIỂM 11: BẢO VỆ TỔ QUỐC

BÀI 1. Tập đọc: Hai Bà Trưng

BÀI 2. Chính tả: Hai Bà Trưng

BÀI 3. Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua: Noi gương chú bộ đội.

BÀI 4. Luyện từ và câu: Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào ?

BÀI 5. Tập viết: Ôn chữ hoa N

BÀI 6. Chính tả: Trần Bình Trọng

BÀI 7. Tập làm văn: Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng

BÀI 8. Tập đọc: Ở lại với chiến khu

BÀI 9. Chính tả: Ở lại với chiến khu

BÀI 10. Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ

BÀI 11. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Tổ quốc. Dấu phẩy

BÀI 12. Chính tả: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

BÀI 13. Tập làm văn: Báo cáo hoạt động


CHỦ ĐIỂM 12: SÁNG TẠO

BÀI 1. Tập đọc: Ông tổ nghề thêu

BÀI 2. Chính tả: Ông tổ nghề thêu

BÀI 3. Tập đọc: Bàn tay cô giáo

BÀI 4. Luyện từ và câu: Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi: Ở đâu ?

BÀI 5. Tập viết: Ôn chữ hoa: O, Ô, Ơ

BÀI 6. Chính tả: Bàn tay cô giáo

BÀI 7. Tập làm văn: Nói về tri thức. Nghe kể: Nâng niu từng hạt giống

BÀI 8. Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ

BÀI 9. Chính tả: Ê-đi-xơn

BÀI 10. Tập đọc: Cái cầu

BÀI 11. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi

BÀI 12. Tiếng việt: Ôn chữ hoa P

BÀI 13. Chính tả: Một nhà thông thái

BÀI 14. Tập làm văn: Nói viết về một người lao động trí óc


CHỦ ĐIỂM 13: NGHỆ THUẬT

BÀI 1. Tập đọc: Nhà ảo thuật

BÀI 2. Chính tả: Nghe nhạc

BÀI 3. Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc

BÀI 4. Luyện từ và câu: Nhân hoá. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào ?

BÀI 5. Tập viết: Ôn chữ hoa: Q, R

BÀI 6. Chính tả: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

BÀI 7. Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

BÀI 8. Tập đọc: Đối đáp với vua

BÀI 9. Chính tả: Đối đáp với vua

BÀI 10. Tập đọc: Tiếng đàn

BÀI 11. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Nghệ thuật. Dấu phẩy

BÀI 12. Chính tả: Tiếng đàn

BÀI 13. Tập làm văn: Người bán quạt may mắn


CHỦ ĐIỂM 14: LỄ HỘI

BÀI 1. Tập đọc: Hội vật

BÀI 2. Chính tả: Hội vật

BÀI 3. Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên

BÀI 4. Luyện từ và câu: Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao ?

BÀI 5. Tập viết: Ôn chữ hoa: S, T

BÀI 6. Chính tả: Hội đua voi ở Tây Nguyên

BÀI 7. Tập làm văn: Kể về lễ hội

BÀI 8. Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

BÀI 9. Chính tả: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

BÀI 10. Tập đọc: Rước đèn ông sao

BÀI 11. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lễ hội. Dấu phẩy

BÀI 12. Chính tả: Rước đèn ông sao

BÀI 13. Tập làm văn: Kể về một ngày hội


CHỦ ĐIỂM 15: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II

BÀI 1. Ôn tập giữa học kì II: Tiết 1

BÀI 2. Ôn tập giữa học kì II: Tiết 2

BÀI 3. Ôn tập giữa học kì II: Tiết 3

BÀI 4. Ôn tập giữa học kì II: Tiết 4

BÀI 5. Ôn tập giữa học kì II: Tiết 5

BÀI 6. Ôn tập giữa học kì II: Tiết 6

BÀI 7. Ôn tập giữa học kì II: Tiết 7

BÀI 8. Ôn tập giữa học kì II: Tiết 8

BÀI 9. Ôn tập giữa học kì II: Tiết 9


CHỦ ĐIỂM 16: THỂ THAO

BÀI 1. Tập đọc: Cuộc chạy đua ở trong rừng

BÀI 2. Chính tả: Cuộc chạy đua ở trong rừng

BÀI 3. Tập đọc: Cùng vui chơi

BÀI 4. Luyện từ và câu: Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì ?

BÀI 5. Tập viết: Ôn chữ hoa T

BÀI 6. Chính tả: Cùng vui chơi

BÀI 7. Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao. Viết lại một tin thể thao trên báo, đài

BÀI 8. Tập đọc: Buổi học thể dục

BÀI 9. Chính tả: Buổi học thể dục

BÀI 10. Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

BÀI 11. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Thể thao. Dấu phẩy

BÀI 12. Chính tả: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

BÀI 13. Tập làm văn:Viết về một trận thi đấu thể thao


CHỦ ĐIỂM 17: NGÔI NHÀ CHUNG

BÀI 1. Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

BÀI 2. Chính tả: Liên hợp quốc

BÀI 3. Tập đọc: Một mái nhà chung

BÀI 4. Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi: Bằng gì? Dấu hai chấm

BÀI 5. Tập viết: Ôn chữ hoa U, V, X

BÀI 6. Chính tả: Một mái nhà chung

BÀI 7. Tập làm văn: Viết thư

BÀI 8. Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh

BÀI 9. Chính tả: Bác sĩ Y-éc-xanh

BÀI 10. Tập đọc: Bài hát trồng cây

BÀI 11. Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Các nước. Dấu phẩy

BÀI 12. Chính tả: Bài hát trồng cây

BÀI 13. Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường

BÀI 14. Tập đọc: Người đi săn và con vượn

BÀI 15. Chính tả: Ngôi nhà chung

BÀI 16. Tập đọc: Cuốn sổ tay

BÀI 17. Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi: Bằng gì? Dấu hai chấm, dấu chấm.

BÀI 18. Chính tả: Hạt mưa

BÀI 19. Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường


CHỦ ĐIỂM 18: BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT

BÀI 1. Tập đọc: Cóc kiện trời

BÀI 2. Chính tả: Cóc kiện trời

BÀI 3. Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi

BÀI 4. Luyện từ và câu: Nhân hoá

BÀI 5. Tập viết: Ôn chữ hoa: Y

BÀI 6. Chính tả: Quà của đồng nội

BÀI 7. Tập làm văn: Ghi chép sổ tay

BÀI 8. Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng

BÀI 9. Chính tả: Thì thầm

BÀI 10. Tập đọc: Mưa

BÀI 11. Luyện từ và câu: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy

BÀI 12. Tập viết: Ôn chữ hoa: A,M,N,V (kiểu 2)

BÀI 13. Chính tả: Dòng suối thức

BÀI 14. Tập làm văn: Nghe kể: Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay


CHỦ ĐIỂM 19: ÔN TẬP CUỐI KÌ II

BÀI 1. Ôn tập cuối học kì II : Tiết 1

BÀI 2. Ôn tập cuối học kì II : Tiết 2

BÀI 3. Ôn tập cuối học kì II : Tiết 3

BÀI 4. Ôn tập cuối học kì II : Tiết 4

BÀI 5. Ôn tập cuối học kì II : Tiết 5

BÀI 6. Ôn tập cuối học kì II : Tiết 6

BÀI 7. Ôn tập cuối học kì II : Tiết 7

BÀI 8. Ôn tập cuối học kì II : Tiết 8

BÀI 9. Ôn tập cuối học kì II : Tiết 9

5 Responses

 1. Trịnh Như Quỳnh viết:

  Phần mục lục trên thanh bên lề trái sai thứ tự của các chủ điểm. Chủ điểm 1,2,3 bị để ở dưới cùng.

 2. Trịnh Như Quỳnh viết:

  Nội dung trong các chủ điểm bị thiếu phân môn kể chuyện.

 3. Trịnh Như Quỳnh viết:

  Chủ điểm 1 thiếu bài tập đọc “Đơn xin vào đội”.

 4. Trịnh Như Quỳnh viết:

  Chủ điểm 1 thiếu bài tập đọc Khi mẹ vắng nhà

 5. Trịnh Như Quỳnh viết:

  Theo SGK, mỗi chủ điểm đều bị soạn thiếu một số bài tập đọc. Cụ thể như sau:
  – Chủ điểm 1:
  + Đơn xin vào đội.
  + Khi mẹ vắng nhànhà.
  – Chủ điểm 2:
  + Chim sẻ và bông bằng lăng.
  + Mẹ vắng nhà ngày bão.
  – Chủ điểm 3:
  + Ngày khai trường
  – Chủ điểm 4:
  + Lừa và ngựa
  + Những chiếc chuông reo.
  – Chủ điểm 6:
  + Quê hương
  + Chõ bánh khúc của dì tôi
  – Chủ điểm 7:
  + Luôn nghĩ đến miền Nam
  + Vàm Cỏ Đông

Trả lời