LÝ THUYẾT MÔN SINH LỚP 11

3 Responses

  1. Nhân Tâm viết:

    Trong nội dung các chương nên phân ra 2 phần: Động vật và thực vật để dễ nhìn hơn.

  2. Nhân Tâm viết:

    Các tên của hình nên viết theo kiểu: Hình 1.1. (nội dung). Cần thống nhất lại như vậy mới đúng chuẩn quy định của tên hình ảnh.

  3. Nhân Tâm viết:

    Các nội dung trong bài khi kết thúc câu cần phải có dấu chấm.

Trả lời