LÝ THUYẾT MÔN LÝ LỚP 12

CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ

BÀI 1. Lí thuyết về dao động điều hòa

BÀI 2. Phương pháp giải bài tập dao động điều hòa – Các đại lượng đặc trưng

BÀI 3. Phương pháp giải bài tập dao động điều hòa – Viết phương trình dao động điều hòa

BÀI 4. Ứng dụng vòng tròn lượng giác – Phương pháp giải bài tập xác định thời gian vật chuyển động từ x1 đến x2, số lần vật qua li độ x

BÀI 5. Ứng dụng vòng tròn lượng giác – Phương pháp giải bài tập quãng đường, tốc độ trung bình

BÀI 6. Con lắc lò xo – Bài tập chu kì, tần số, tần số góc của con lắc lò xo

BÀI 7. Phương pháp giải bài tập năng lượng của con lắc lò xo

BÀI 8. Phương pháp giải tập chiều dài CLLX – Lực đàn hồi, lực hồi phục của CLLX

BÀI 9. Phương pháp giải bài tập thời gian nén – giãn của con lắc lò xo

BÀI 10. Phương pháp giải bài tập va chạm con lắc lò xo

BÀI 11. Con lắc đơn – Các đại lượng đặc trưng – Viết phương trình dao động của con lắc đơn

BÀI 12. Phương pháp giải bài tập năng lượng, vận tốc – lực của con lắc đơn

BÀI 13. Phương pháp giải bài tập sự thay đổi chu kì con lắc đơn khi chịu thêm tác dụng của lực lạ

BÀI 14. Phương pháp giảii bài tập Sự nhanh chậm của đồng hồ quả lắc

BÀI 15. Con lắc vướng đinh – sự trùng phùng của hai con lắc

BÀI 16. Các loại dao động – Phương pháp giải bài tập các loại dao động

BÀI 17. Tổng hợp dao động – Phương pháp giải bài tập tổng hợp dao động điều hòa

BÀI 18. Ôn tập chương 1 – Dao động cơ


CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

BÀI 1. Lí thuyết về sóng cơ và sự truyền sóng cơ

BÀI 2. Phương pháp giải bài tập sóng cơ – Các đại lượng đặc trưng cơ bản của sóng cơ học

BÀI 3. Phương pháp giải bài tập sóng cơ – Phương trình sóng cơ học

BÀI 4. Phương pháp giải bài tập sóng cơ – đồ thị sóng cơ học

BÀI 5. Giao thoa sóng – Lí thuyết chung

BÀI 6. Phương pháp giải bài tập xác định cực đại – cực tiểu giao thoa sóng

BÀI 7. Phương pháp giải bài tập về phương trình sóng cơ tại một điểm trong trường giao thoa

BÀI 8. Phương pháp giải bài tập về pha dao động tại một điểm trong trường giao thoa

BÀI 9. Sóng dừng

BÀI 10. Sóng âm – Các đặc trưng vật lí và sinh lí của âm

BÀI 11. Hiệu ứng đopple (Đọc thêm)

BÀI 12. Ôn tập chương 2 – Sóng cơ và sóng âm


CHƯƠNG 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

BÀI 1. Đại cương về dòng điện xoay chiều

BÀI 2. Phương pháp giải bài tập đại cương dòng điện xoay chiều

BÀI 3. Các mạch điện xoay chiều

BÀI 4. Mạch R, L, C mắc nối tiếp

BÀI 5. Phương pháp giải bài tập mạch xoay chiều RLC – pha u, i – viết u, i

BÀI 6. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều – Hệ số công suất

BÀI 7. Phương pháp giải bài tập mạch xoay chiều RLC – có R thay đổi

BÀI 8. Phương pháp giải bài tập mạch xoay chiều RLC – có C thay đổi

BÀI 9. Phương pháp giải bài tập mạch xoay chiều RLC – có L thay đổi

BÀI 10. Phương pháp giải bài tập mạch xoay chiều RLC – có ω (hay f, T) thay đổi

BÀI 11. Phương pháp giản đồ véctơ giải bài tập mạch xoay chiều RLC

BÀI 12. Phương pháp Casio (số phức giải điện xoay chiều)

BÀI 13. Phương pháp giải bài tập mạch xoay chiều RLC – Bài toán hộp đen

BÀI 14. Máy phát điện xoay chiều – Động cơ không đồng bộ ba pha

BÀI 15. Truyền tải điện năng – Máy biến áp

BÀI 16. Ôn tập chương 3 – Dòng điện xoay chiều


CHƯƠNG 4: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

BÀI 1. Mạch dao động LC – Các đại lượng đặc trưng

BÀI 2. Phương pháp giải bài tập năng lượng của mạch dao dộng LC

BÀI 3. Các loại dao động

BÀI 4. Phương pháp giải bài tập phương trình dao động mạch LC (q – u – i)

BÀI 5. Điện từ trường – Sóng điện từ

BÀI 6. Phương pháp giải bài tập sóng điện từ

BÀI 7. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

BÀI 8. Ôn tập chương 4 – Dao động và sóng điện từ


CHƯƠNG 5: SÓNG ÁNH SÁNG

BÀI 1. Tán sắc ánh sáng

BÀI 2. Sự nhiễu xạ – Giao thoa ánh sáng – Khoảng vân và vị trí vân sáng, vân tối trên màn

BÀI 3. Phương pháp giải bài tập giao thoa ánh sáng đơn sắc – Tính chất vân tại điểm M, số vân trên màn

BÀI 4. Phương pháp giải bài tập dịch nguồn – Đặt bản mỏng

BÀI 5. Phương pháp giải bài tập giao thoa 2 ánh sáng – 3 ánh sáng

BÀI 6. Phương pháp giải bài tập tập giao thoa ánh sáng trắng

BÀI 7. Các loại quang phổ

BÀI 8. Các loại tia : Tia hồng ngoại – Tia tử ngoại – Tia X

BÀI 9. Ôn tập chương 5 – Sóng ánh sáng


CHƯƠNG 6: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

BÀI 1. Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng

BÀI 2. Phương pháp giải bài tập về cường độ dòng quang điện bão hòa và hiệu suất lượng tử

BÀI 3. Hiện tượng quang điện trong – Quang điện trở – Pin quang điện

BÀI 4. Hiện tượng quang – phát quang

BÀI 5. Phương pháp giải bài tập chuyển động của electron quang điện trong điện trường đều và từ trường đều

BÀI 6. Mẫu nguyên tử Bo – Quang phổ của nguyên tử Hidro

BÀI 7. Sơ lược về laze

BÀI 8. Ôn tập chương 6 – Lượng tử ánh sáng


CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

BÀI 1. Tính chất và cấu tạo hạt nhân – Bài tập cấu tạo hạt nhân nguyên tử

BÀI 2. Phương pháp giải bài tập năng lượng liên kết – năng lượng liên kết riêng

BÀI 3. Phản ứng hạt nhân

BÀI 4. Phản ứng hạt nhân – Bài tập xác định động năng, vận tốc, góc của các hạt

BÀI 5. Phóng xạ – Lí thuyết chung

BÀI 6. Phương pháp giải các dạng bài tập về phóng xạ

BÀI 7. Phản ứng phân hạch – nhiệt hạch

Trả lời