LÝ THUYẾT MÔN LÝ LỚP 10

CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

BÀI 1. Các khái niệm cơ bản của chuyển động cơ học

BÀI 2. Khái niệm độ dời, quãng đường, vận tốc và gia tốc

BÀI 3. Chuyển động thẳng đều

BÀI 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều

BÀI 5. Phương pháp giả các dạng bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều

BÀI 6. Chuyển động rơi tự do

BÀI 7. Phương pháp giải bài tập sự rơi tự do

BÀI 8. Chuyển động tròn đều

BÀI 9. Tính tương đối của chuyển động - Công thức cộng vận tốc

BÀI 10. Sai số trong thí nghiệm thực hành

BÀI 11. Ôn tập chương 1: Động học chất điểm


CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

BÀI 1. Lực - tổng hợp và phân tích lực

BÀI 2. Ba định luật Newtơn

BÀI 3. Phương pháp giải bài tập ba định luật Newton

BÀI 4. Lực hấp dẫn

BÀI 5. Lực đàn hồi

BÀI 6. Lực ma sát

BÀI 7. Lực quán tính - Hệ quy chiếu phi quán tính

BÀI 8. Lực hướng tâm

BÀI 9. Chuyển động ném ngang

BÀI 10. Các dạng bài tập về chuyển động của hệ vật

BÀI 11. Ôn tập chương 2: Động lực học chất điểm


CHƯƠNG 3: TĨNH HỌC VẬT RẮN

BÀI 1. Vật rắn

BÀI 2. Quy tắc hợp lực đồng quy

BÀI 3. Quy tắc hợp hai lực song song cùng chiều

BÀI 4. Momen của lực - Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

BÀI 5. Phương pháp giải bài tập cân bằng tổng quát của vật rắn

CHƯƠNG 4: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

BÀI 1. Đông lượng - Định luật bảo toàn động lượng

BÀI 2. Công - Công suất

BÀI 3. Động năng

BÀI 4. Thế năng

BÀI 5. Cơ năng - Định luật bảo toàn cơ năng

BÀI 6. Va chạm đàn hồi - Va chạm mềm


CHƯƠNG 5: CHẤT KHÍ

BÀI 1. Thuyết động học phân tử chất khí

BÀI 2. Định luật Bôilơ - Mariốt. Đường đẳng nhiệt

BÀI 3. Định luật Sác-lơ. Đường đẳng tích

BÀI 4. Định luật Gay - Luy - sác. Đường đẳng áp

BÀI 5. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng


CHƯƠNG 6: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

BÀI 1. Nội năng - Sự biến thiên nội năng

BÀI 2. Phương pháp giải bài tập nhiệt lượng, truyền nhiệt, cân bằng nhiệt, nội năng

BÀI 3. Nguyên lí I của nhiệt động lực học

BÀI 4. Nguyên lí II của nhiệt động lực học

BÀI 5. Động cơ nhiệt


CHƯƠNG 7: CHẤT RẮN - CHẤT LỎNG VÀ SỰ CHUYỂN THỂ

BÀI 1. Chất rắn

BÀI 2. Biến dạng cơ của vật rắn

BÀI 3. Biến dạng nhiệt của vật rắn

BÀI 4. Phương pháp giải bài tập sự nở vì nhiệt của vật rắn

BÀI 5. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

BÀI 6. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt - Hiện tượng mao dẫn

BÀI 7. Sự chuyển thể của các chất

BÀI 8. Phương pháp giải bài tập về sự chuyển thể của các chất

BÀI 9. Độ ẩm không khí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *