LÝ THUYẾT MÔN HÓA LỚP 8

1 Response

 1. ngodung2911 viết:

  Đây là em dựa vào form của sách giáo khoa hóa học lớp 8( tái bản lần thứ 7 - 2011)
  Phần sửa: - Chương 1: bài 1. chất, bài 2. bài thực hành 1, bài 3. nguyên tử, bài 4. nguyên tố hóa học, bài 5. đơn chất và hợp chất- phân tử, bài 6. bài thực hành 2, bài 7. bài luyện tập 1, bài 8. công thức hóa học, bài 9. hóa trị, bài 10. bài luyện tập 2
  - Chuong 2: bài 1. sự biển đổi chất, bài 2. phản ứng hóa học, bài 3. bài thực hành 3, bài 4. định luật bảo toàn khối lượng, bài 5. phương trình hóa học, bài 6. bài luyện tập 3
  - Chương 3: bài 1. mol, bài 2. chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất, bài 3. tỉ khối của chất khí, bài 4. tính theo công thức hóa học, bài 5. tính theo phương trình hóa học, bài 6. bài luyện tập 4
  - Chương 4: thiếu 2 bài, bài 6. bài luyện tập 5, bài 7. bài thực hành 4
  - Chương 5: bài 4. bài luyện tập 6, bài 5. bài thực hành 5, bài 6. nước, bài 7. axit- bazơ- muối, bài 8. bài luyện tập 7, bài 9. bài thực hành 6.
  - Chương 6: trong chương 6 chỉ có 6 bài, 4 bài đầu( 1,2,3,4) đúng, nhưng còn bài 5. bài luyện tập 8, bài 6 bài thực hành 7
  * Góp ý thêm: nếu làm chuẩn theo sách giáo khoa thì lên phân chia phần bài đánh số theo sách giáo khoa luôn cho học sinh tiện theo dõi, ví dụ: chương 1( bài 2, 3, 4, 5, 6) thì chương 2( bài 7, 8, 9, 10), ....

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *