LÝ THUYẾT MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12

CHƯƠNG I. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

BÀI 1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

BÀI 2. Đất nước nhiều đồi núi - Phần 1

BÀI 3. Đất nước nhiều đồi núi - Phần 2

BÀI 4. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

BÀI 5. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa - Phần 1

BÀI 6. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa - Phần 2

BÀI 7. Thiên nhiên phân hóa đa dạng - Phần 1

BÀI 8. Thiên nhiên phân hóa đa dạng - Phần 2

BÀI 9. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

BÀI 10. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

BÀI 11. Tổng kết chương I - Địa lí tự nhiên


CHƯƠNG II. ĐỊA LÍ DÂN CƯ

BÀI 1. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư

BÀI 2. Lao động và việc làm

BÀI 3. Đô thị hóa

BÀI 4. Tổng kết chương II - Địa lí dân cư


CHƯƠNG III. ĐỊA LÍ NGÀNH KINH TẾ

BÀI 1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

BÀI 2. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

BÀI 3. Vấn đề phát triển nông nghiệp - Phần 1 - Ngành trồng trọt

BÀI 4. Vấn đề phát triển nông nghiệp - Phần 2 - Ngành chăn nuôi

BÀI 5. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp - Phần 1 - Ngành Thủy sản

BÀI 6. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp - Phần 2 - Ngành Lâm nghiệp

BÀI 7. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

BÀI 8. Cơ cấu ngành công nghiệp

BÀI 9. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm - Phần 1 - Công nghiệp năng lượng

BÀI 10. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm - Phần 2 - Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

BÀI 11. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

BÀI 12. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

BÀI 13. Vấn đề phát triển ngành thương mại và du lịch

BÀI 14. Tổng kết chương III - Địa lí ngành kinh tế

CHƯƠNG IV. ĐỊA LÍ CÁC VÙNG KINH TẾ

BÀI 1. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

BÀI 2. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

BÀI 3. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

BÀI 4. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

BÀI 5. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

BÀI 6. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

BÀI 7. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

BÀI 8. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

BÀI 9. Các vùng kinh tế trọng điểm

BÀI 10. Tổng kết chương IV - Địa lí các vùng kinh tế


ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM

BÀI 1. Atlat Địa lí Việt Nam trang 3 - Kí hiệu chung

BÀI 2. Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 -5 _ Bản đồ hành chính

BÀI 3. Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7 _ Bản đồ hình thể Việt Nam

BÀI 4. Atlat Địa lí Việt Nam trang 8 - Khoáng sản

BÀI 5. Atlat Địa lí Việt Nam trang 9 - Khí hậu

BÀI 6. Atlat Địa lí Việt Nam trang 10 - Sông ngòi

BÀI 7. Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 - Đất

BÀI 8. Atlat Địa lí Việt Nam trang 12 - Thực vật và động vật

BÀI 9. Atlat Địa lí Việt Nam trang 13_Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

BÀI 10. Atlat Địa lí Việt Nam trang 14_Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

BÀI 11. Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 _ Dân cư

BÀI 12. Atlat Địa lí Việt Nam trang 16 _ Dân tộc

BÀI 13. Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 - Kinh tế chung

BÀI 14. Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 - Nông nghiệp chung

BÀI 15. Atlat Địa lí Việt Nam trang 19 - Nông nghiệp

BÀI 16. Atlat Địa lí Việt Nam trang 20 - Lâm nghiệp và Thủy sản

BÀI 17. Atlat Địa lí Việt Nam trang 21 - Công nghiệp chung

BÀI 18. Atlat Địa lí Việt Nam trang 22 - Các ngành công nghiệp trọng điểm

BÀI 19. Atlat Địa lí Việt Nam trang 23 - Giao thông

BÀI 20. Atlat Địa lí Việt Nam trang 24 - Thương mại

BÀI 21. Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 - Du lịch

BÀI 22. Atlat Địa lí Việt Nam trang 26-Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng

BÀI 23. Atlat Địa lí Việt Nam trang 27-Vùng Bắc Trung Bộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *