ÔN TẬP CHƯƠNG 2

 

1. Hàm số

+ Nếu đại lượng yy phụ thuộc vào đại lượng xx sao cho với mỗi giá trị của xx ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của yy thì vyvy được gọi là hàm số của xxxx được gọi là biến số.

+ Hàm số thường được cho bằng bảng hoặc bằng công thức.

+ Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các tập giá trị tương ứng x;fx \left( {x;{\rm{ }}f\left( x \right)} \right)\; trên mặt phẳng tọa độ OxyOxy được gọi là đồ thị của hàm số.

+ Tính đồng biến và nghịch biến của  hàm số:

Cho hàm số y=fxy = f\left( x \right) xác định với mọi giá trị với bất kì thuộc D:D:

+) Nếu x1<x2{x_1} < {x_2}f(x1)<f(x2)f({x_1}) < f({x_2}) thì hàm số đồng biến trên D.D.

+)  Nếu x1<x2{x_1} < {x_2}f(x1)>f(x2)f({x_1}) > f({x_2}) thì hàm số nghịch biến trên D.D.

2. Hàm số bậc nhất

+ Hàm số bậc nhất  là hàm số được cho bởi công thức y=ax+by{\rm{ }} = {\rm{ }}ax{\rm{ }} + {\rm{ }}b trong đó a,ba,b là các số cho trước và a0a \ne 0.

+ Hàm số bậc nhất xác định với mọi giá trị và:

- Đồng biến trên \mathbb{R} khi a>0.a > 0.

- Nghịch biến trên \mathbb{R} khi a<0.a < 0.

+ Đồ thị của hàm số bậc nhất y=ax+b(a0)y = ax + b{\rm{ }}(a \ne 0)một đường thẳngaahệ số góc của đường thẳng.

+ Cho hai đường thẳng y=a1x+b1(a10);y=a2x+b2(a20)y = {a_1}x + {b_1}({a_1} \ne 0);y = {a_2}x + {b_2}({a_2} \ne 0):

Ta có

+) d1;d2{d_1};{d_2} song song a1=a2b1b2 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{a_1} = {a_2}\\{b_1} \ne {b_2}\end{array} \right..

+) d1;d2{d_1};{d_2} trùng nhau a1=a2b1=b2 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{a_1} = {a_2}\\{b_1} = {b_2}\end{array} \right..

+) d1;d2{d_1};{d_2} cắt nhau a1a2\Leftrightarrow {a_1} \ne {a_2}.

+) d1;d2{d_1};{d_2} vuông góc với nhau a1.a2=-1 \Leftrightarrow {a_1}.{a_2} = - 1.

2 Responses

  1. uyen nhi viết:

    1. Ý đầu tiên của mục hàm số sửa lại "vy" thành "y", "đại lượng x" thành "đại lượng thay đổi x"
    2. Ý thứ 3 của mục hàm số sửa "tập giá trị" => "cặp giá trị", "đồ thị hàm số" => "đồ thị hs y = f(x)".

  2. uyen nhi viết:

    - thiếu nội dung phần hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.