MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG

1. Các kiến thức cần nhớ

Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Cho tam giác ABCABC vuông tại AA, đường cao AHAH. Khi đó ta có các hệ thức sau:

+) AB2=BH.BC hay c2=a.c'

+)AC2=CH.BC hay b2=ab'

+) AB.AC=BC.AH hay cb=ah

+) HA2=HB.HC hay h2=c'b'

+) 1AH2=1AB2+1AC2 hay 1h2=1c2+1b2.

+) BC2=AB2+AC2 (Định lí Pitago).

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính độ dài các đoạn thẳng trong tam giác vuông

Phương pháp:

Sử dụng hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

Dạng 2: Chứng minh các hệ thức liên quan giữa các yếu tố trong tam giác vuông

Phương pháp:

Ta thường sử dụng các kiến thức:

- Đưa về hai tam giác đồng dạng có chứa các đoạn thẳng có trong hệ thức.

- Sử dụng các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông để chứng minh.


1 Response

  1. uyen nhi viết:

    1. Trong hình tam giác phần 1 thêm kí hiệu đoạn AH là h.
    2. Trong phần phương pháp dạng 2, sửa lại định dạng.
    3. Nên nêu thêm các định lý bằng lời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.