DẪN NHIỆT - ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT

I - SỰ DẪN NHIỆT

1. Sự dẫn nhiệt

Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt.

2. Tính dẫn nhiệt của các chất

- Chất rắn dẫn nhiệt tốt.

Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất và kim loại dẫn điện tốt nhất là Bạc (Ag)

- Chất lỏng dẫn nhiệt kém (trừ dầu và thuỷ ngân)

- Chất khí dẫn nhiệt kém nhất.

+ Gỗ, sứ, nhựa dẫn, sợi bông … dẫn nhiệt kém (kém hơn cả nước)

+ Chân không không dẫn nhiệt

II - ĐỐI LƯU

Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí, đó là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.

III - BỨC XẠ NHIỆT

1. Bức xạ nhiệt

Là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng.

Bức xạ nhiệt có thể xảy ra trong chân không

2. Tính hấp thụ bức xạ nhiệt của các vật

- Bức xạ nhiệt có thể xảy ra ở cả trong chân không.

- Tất cả các vật dù nóng nhiều hay nóng ít đều bức xạ nhiệt.

- Vật có bề mặt xù xì, có màu sẫm thì hấp thụ các tia nhiệt tốt hơn và nóng lên nhiều hơn.

Trả lời