ÁP SUẤT

I – ÁP LỰC

– Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

– Tác dụng của áp lực càng lớn khi độ lớn của áp lực càng lớn hay diện tích mặt bị ép càng nhỏ.

II – ÁP SUẤT

– Áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.

\(p = \dfrac{F}{S}\)

Trong đó:

     + FF: áp lực N\left( N \right)

     + SS: diện tích mặt bị ép m2\left( {{m^2}} \right)

     + pp: áp suất N/m2\left( {N/{m^2}} \right)

Ngoài N/m2N/{m^2}, đơn vị áp suất còn tính theo Pa (paxcan): 1Pa=1N/m21Pa = 1{\rm{ }}N/{m^2}

You may also like...

Trả lời