SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN

SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN

Tất cả các chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi

- Có 2 loại co (dãn) của chất rắn đó là: nở dài và nở khối

+ Sự nở dài: nở hoặc co lại theo chiều dài

+ Sự nở khối: vật to lên hoặc bé đi theo thể tích

Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.