NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC

1. Sinh học là khoa học nghiên cứu về thế giới trong tự nhiên.

2. Sinh vật trong tự nhiên

- Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng và phong phú.

- Chúng sống ở nhiều nơi (trên cạn, dưới nước, trên cây…)

- Có mối quan hệ mật thiết với nhau (ví dụ: sâu cung cấp nguồn thức ăn cho chim) và với đời sống con người (gạo, cá, rau cung cấp nguồn thực phẩm cho con người).

3.  Các nhóm sinh vật

Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng. Chúng được chia thành các nhóm rất lớn, có những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, hoạt động sống… khác nhau.

Gồm: vi khuẩn, nấm, thực vật, động vật…

4. Nhiệm vụ của sinh học

- Các sinh vật đều có mối quan hệ mật thiết với nhau và với con người.

- Có những sinh vật có lợi: cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm (cá, nấm rơm …), và nhiều loại sản phẩm khác cho con người.

- Có những loài sinh vật có hại: ruồi, muỗi truyền bệnh, sâu bọ, nấm phá hoại cây cối mùa màng…

→ Nhiệm vụ sinh học nói chung:

→ Chúng ta cần sử dụng, khai thác hợp lí, bảo vệ và phát triển chúng phục vụ con người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.