THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA

1. Những dấu tích của người tối cổ

a. Điều kiện tự nhiên

- Địa hình: hang động, sông suối, bờ biển dài.

- Khí hậu: thuận lợi cho cho phát triển của muông thú, cổ cây và con người (hai mùa nóng – lạnh rõ rệt)

b. Dấu tích

 

2. Giai đoạn đầu người tinh khôn sống như thế nào?

3. Giai đoạn phát triển của người tinh khôn

- Thời gian: Từ 12000 đến 4000 năm cách nay.

- Địa bàn: Hòa Bình; Bắc Sơn (Lạng Sơn); Hạ Long (Quảng Ninh); ...

- Công cụ:

+ Công cụ đá: mài lưỡi cho sắc, rìu.

+ Công cụ đá cuội, xương, sừng.

 Ở các địa điểm thuộc Bắc Sơn, Quỳnh Văn, Hạ Long người ta còn tìm thấy đồ gồm và lưỡi cuốc đá.

=> Những cố gắng và sáng tạo trong chế tác công cụ vừa tạo điều kiện mở rộng sản xuất, vừa nâng cao dần cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *